"באת מאתיופיה כדי לפנות יהודים?"

במהלך הריסת "בתי דריינוף" בבית אל, תקפו מספר מתנחלים שוטרים שהוצבו במקום על מנת לאבטח את עבודות ההריסה - בניסיון לעורר פרובוקציה. כך זה נראה