חוק ההזנה בכפייה אושר בוועדת הפנים - ויעלה לקריאה שנייה ושלישית

החוק להאכלת אסירים שובתי רעב בכוח שחולל סערה בכנסת אושר היום בוועדת הפנים לאחר שורה של תיקונים שהוכנסו בו. בין היתר, נקבע כי בית המשפט יחליט אם לבצע הליך של הזנה בכפייה - וכי בכל מקרה, הרופאים לא יחויבו לבצעו. החוק יעלה היום לקריאה שנייה ושלישית. ח"כ רגב: "החוק מאוזן"; ח"כ טיבי: "זה יום שחור לכנסת"

חוק ההזנה בכפייה אושר בוועדת הפנים (רויטרס)

החוק שחולל סערה בדרך לאישור בכנסת: ועדת הפנים של הכנסת אישרה היום (ב') את הצעת חוק ההזנה בכפייה של אסירים. הצעת החוק, שצפויה לעלות לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת עוד היום, נועדה לאפשר מתן טיפול רפואי לאסירים שובתי רעב, אף אם לא נתנו את הסכמתם לכך. המטרה היא לאפשר לאסיר להביע את מחאתו באמצעות שביתת הרעב, אך באופן שלא יסכן באופן חמור את בריאותו ובמקרים קיצוניים אף את חייו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

הצעת החוק עברה שינויים משמעותיים לאחר התנגדות גורמים שונים בקואליציה ובאופוזיציה, בהם גם סיעת יש עתיד ובראשה שר האוצר יאיר לפיד, ועל כן - ההצעה הסופית שאושרה בוועדה ותובא לאישור הכנסת מכילה סעיפים רבים ששונו. בין היתר קבעה הוועדה כי הטיפול אותו ניתן יהיה לתת לאסיר יהיה טיפול רפואי בלבד.

הזנה בכפייה - רק במקרה של סכנה חמורה לחיי האסיר

לפי תיקון נוסף שהוכנס בוועדה, התהליך המשפטי של קבלת היתר לטיפול רפואי לא יתחיל בנציב בתי הסוהר, כפי שנקבע בהצעת החוק הממשלתית, אלא באיש המקצוע - הרופא שטיפל באסיר ומכיר את מצבו הרפואי. רק אם הרופא המטפל קובע כי בשל שביתת הרעב קיימת אפשרות ממשית שבתוך זמן קצר תיגרם סכנה חמורה לחיי האסיר או שתיגרם לו נכות חמורה בלתי הפיכה בלא קבלת טיפול רפואי מהטיפולים המפורטים בחוות הדעת הרפואית, אז יהיה רשאי הנציב לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה לקבל היתר למתן טיפול רפואי לאסיר שובת רעב.

ההזנה - במקרה של סכנת חיים ממשית (חדשות 2)


בנוסף, קובעת הצעת החוק כי לצורך החלטה על מתן היתר לטיפול רפואי, בית המשפט יביא בחשבון את חוות דעתה של ועדת האתיקה בבית החולים שבו מאושפז האסיר, או של ועדת האתיקה של שירות בתי הסוהר. על בית המשפט לוודא כי טרם הפניה לקבלת היתר לטיפול רפואי נעשה מאמץ ניכר לקבל את הסכמתו מדעת של האסיר לטיפול הרפואי.

בית המשפט מחויב לשקול את מצבו הרפואי, הגופני והנפשי של האסיר, הסיכויים והסיכונים של הטיפול המבוקש לאסיר ושל טיפולים רפואיים חלופיים, מידת פולשנותו של הטיפול המבוקש והשפעתו על כבוד האסיר, עמדת האסיר ונימוקיו, ותוצאות טיפולים דומים שניתנו לאסיר, אם ניתנו. תוספת חשובה נוספת שהכניסה הוועדה קובעת כי כל עוד לא נתן בית המשפט את החלטתו, ימשיכו לחול הוראות חוק זכויות החולה.

בית המשפט יאשר, הרופאים לא יחויבו לבצע

במקרה שבית המשפט יעניק את ההיתר להזנה, ניתן יהיה להעניק את הטיפול הרפואי רק במוסד רפואי שאינו של שירות בתי הסוהר - ולא בכל מוסד רפואי. בנוסף, קבעה הוועדה כי גם לפני מתן הטיפול הרפואי לפי ההיתר שנתן בית המשפט, יוסיף להיעשות מאמץ לקבל את הסכמת האסיר לטיפול הדרוש לו, בתקווה שלאחר הענקת האור הירוק על ידי בית המשפט, ישתכנע האסיר כי עדיף לו כך.

מתן הטיפול הרפואי ייעשה בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו של האסיר, תוך הימנעות, ככל האפשר, מגרימת כאב או סבל לאסיר. הטיפול הרפואי ונקיטת האמצעים הדרושים לנתינתו, כפופים לשיקול דעתו המקצועי של המטפל, בהתאם למצבו הרפואי של האסיר. לפי הצעת החוק, ניתן יהיה אמנם להסתייע בסוהר כדי לאפשר את מתן הטיפול, אך רק אם המטפל ביקש זאת.

ביקורות קשות על הצעת החוק באופוזיציה (רויטרס)

מטפל שפעל למתן טיפול רפואי לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם להיתר שנתן בית המשפט יהיה מוגן בפני תביעת רשלנות, ואולם עדיין תישמר זכות תביעה במקרה כזה כלפי המוסד הרפואי. עם זאת - גם לאחר שבית המשפט נותן את ההיתר לטיפול הרפואי, אף רופא לא יחויב לבצעו.

באופוזיציה תקפו: "חוק אכזרי ומיותר, יום שחור לכנסת"

לאחר אישור החוק בוועדה, בירכה יו"ר ועדת הפנים ח"כ מירי רגב (הליכוד-ביתנו) על אישורו: "החוק כעת הוא מאוזן ומידתי, כל ההסתייגויות ממנו נשמעו". לעומתה, הביעו חברי כנסת מן האופוזיציה ביקורת קשה על החוק.ח"כ דב חנין (חד"ש) טען כי החוק "יהווה כתם שחור בספר החוקים של ישראל" וקרא לממשלה להודיע על גניזתו. "החוק המוצע הוא לא רק אכזרי אלא גם לגמרי מיותר. בחיים האמיתיים קיימת הידברות בין רופאים ומאושפזים שובתי רעב המאפשרת להאריך את חייהם ונעשית לא בכפייה אלא בהסכמה", הוסיף.

לעמדתו הצטרפו ח"כ אחמד טיבי (רע"מ-תע"ל) שהכריז על "יום שחור לכנסת" עקב אישור החוק וח"כ באסל גאטס (בל"ד) שתקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו באומרו: "זה חוק אהבל של ראש ממשלה אהבל".