חייל, דע זכויותיך: תשובות ל-10 השאלות הפופלריות ביותר של חיילי צה"ל

לצד החובות המוטלים על חיילי צה"ל, זכאים המשרתים גם לזכויות שונות במסגרת שירותם הצבאי. בין הערוצים השונים שמספקים בהירות בנושא, עומד לרשות המשרתים גם משרד קצינת פניות הציבור בצה"ל. מבין אלפי הפניות שהתנקזו אל שולחנה בשנה החולפת, ליקטנו את 10 הכי פופלוריות

ממליצים לחיילים לדעת את זכויותיהם. ארכיו (חדשות 2)

מאות אלפי חיילים בצה"ל מתמודדים מדי יום עם אינספור שאלות הנוגעות לתנאי שירותם הצבאי; מה מותר, מה אסור, ובעיקר - מה הן זכויותיהם מול הסגל הפיקודי. בניסיון לעשות סדר ובהירות, הקים צה"ל את המשרד לפניות הציבור, שמספק מענה שוטף, ייעוץ והכוונה לחיילים וקצינים. מבין כל השאלות שהופנו למשרד בשנה החולפת, ליקטנו עבורכם את 10 הנפוצות ביותר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

האם מפקד יכול למנוע או לעכב את החופשה שלי?

הסמכות למנוע חופשה מחייל נתונה למפקד בדרגת סרן או סגן המשרת כמ"פ. קצין בדרגת סרן רשאי לעכב חופשה עד שלושה ימים, זאת בעוד שקצין בדרגת רס"ן יכול לעכב חופשה עד פרק זמן של חמישה ימים. מפקד בדרגת סא"ל ומעלה יכול לעכב חופשה עד לתקופה של שבוע ימים לכל היותר.

מפקד שהחליט למנוע חופשה מחייל, מחויב להודיע לו על כך עד ארבע שעות לפני המועד שבו אמור החייל להתחיל בה.

אני לא מרוצה מהשיבוץ שנקבע לי. כיצד אוכל לשנות אותו?

לכל חייל הזכות להגיש בקשה לשינוי שיבוץ. כדי להגיש בקשה שכזו, על החייל לפנות לגורמי הת"ש או השלישות ביחידתו בצירוף מכתב אישי מנומק, שבו עליו להסביר מדוע הוא מבקש את שינוי השיבוץ ובאיזה תפקיד אחר הוא מעוניין. בקשה זו תועבר למפקדו הישיר של החייל ולמפקד היחידה לצורך גיבוש המלצה.

לאחר מכן תועבר הבקשה הלאה אל גורמים רלוונטיים נוספים, האמונים על קבלת ההחלטה הסופית בנושא. זמן הטיפול בבקשה לשינוי שיבוץ לא יעלה על 30 ימים מרגע הגשתה. גם במקרה של שלילת הבקשה, זכאי החייל לערער על ההחלטה ולבקש בה דיון מחודש.

האם אני זכאי לתעודת הלוחם? מהם התנאים לקבלת התעודה ומה היא מקנה?

לתעודת לוחם זכאי כל חייל ששירת 24 חודשים, כשלפחות 20 מתוכם בתפקידי לחימה. תעודת הלוחם מהווה בעיקר סמל סטטוס, אולם היא מקנה גם הטבות שונות בזמן השירות הצבאי - ולאחריו.

במהלך השירות, מקנה התעודה למחזיק בה נסיעה חופשית בתחבורה הציבורית גם שלא במדים, ואף מזכה בטיפול שיניים פרוטטי (שבמסגרתו זכאי כל לוחם להשתתפות כספית בהתקנת שני כתרים דנטליים). לאחר תקופת השירות, מזכה התעודה למחזיקים בה עדיפות בקבלה לעבודה או בבקשה למלגות שונות לאחר השחרור.

גם על שינוי שיבוץ אפשר לערער. ארכיון (דובר צה"ל)

אני בעל הת"ש (הקלות בתנאי שירות) ומעוניין לדעת מהן זכויותיי?

בצה"ל קיימים שני סוגים של הקלות בתנאי שירות: הת"ש משפחתי והת"ש רפואי. מטרת ההת"ש המשפחתי היא מתן מענה לצורכי קרובי משפחתו מדרגה ראשונה של החייל, המחייבים את נוכחותו בבית לאור נסיבות אישיות.

מטרת ההת"ש הרפואי היא מתן מענה למגבלותיו הרפואיות של החייל, כך שיתאפר לו שירות תקין בצה"ל בהתאם ליכולותיו. ההקלות באות לידי ביטוי במספר ימי לינה בבית, ובאופי השיבוץ בצה"ל, זאת כמובן בהתאם לתנאים שלהם זכאי החייל ע"פ המדרג הבא:
הת"ש 2 - מזכה את החייל בשתי יציאות שבועיות הביתה.
הת"ש 3 - מזכה את החייל בשלוש יציאות שבועיות הביתה.
הת"ש 4 - מזכה את החייל בארבע יציאות שבועיות הביתה, וכן שיבוץ ביחידה פתוחה.
הת"ש 7 - מזכה את החייל בלינה בביתו בכל ימות השבוע.

יש לזכור כי ההקלות אינן תקפות בעת ריתוק או כליאה, למעט מקרים של הת"ש 7 רפואי. כמו כן, תוקפן אינו עומד במקרים של משימות מבצעיות שונות, כגון אבטחות יישובים (למעט מקרים של הת"ש 7).

ביקשתי ממפקדי לראות גורם רפואי. מתי אוכל לקבל מענה?

בקשה לקבלת טיפול רפואי יש להפנות למפקד הישיר או למי שהוסמך לכך על ידו. המפקד מחויב להפנות את החייל לקבלת הטיפול תוך 24 שעות לכל היותר מרגע הגשת הבקשה. יש לשים לב כי גם חובש צבאי נחשב לגורם רפואי. עם זאת, בקשות לקבלת טיפול רפואי נפשי אינו תחומות במסגרת זמן, אך חייל המעוניין בכך רשאי לפנות אל רופא היחידה ולבקש ממנו להקדים את פנייתו.

פניתי לביקור רופא לאחר שחשתי ברע, וקיבלתי ימי מחלה. האם מפקדי רשאי להחזיר אותי לבסיס לשם בדיקה רפואית?

אין בסמכותו של מפקד או קצין לזמן חייל המצוי בחופשת מחלה להתייצב במתקן צבאי או במרפאה, אלא אם קיבל לכך הוראה מפורשת מרופא. זה רשאי לזמן את החייל במרפאה אזורית או במיון קדמי לשם ביצוע בדיקות נוספות לאחר שבחן את מצבו הנפשי.

קצין אינו יכול למנוע מחייל טיפול רפואי. (רויטרס)

קבעתי הפנייה רפואית. האם עלי לעדכן את מפקדי והאם הוא מחויב לאפשר לי להתייצב להפניה?

חובה על המפקד לבצע וליישם את ההוראות הרפואיות שנתן הגורם הרפואי המטפל בחייל, לרבות לאפשר לו להגיע להפניה רפואית. עם זאת, במקרה שהמפקד סבור שישנה סיבה המצדיקה עיון מחדש בהוראות הרפואיות, הוא רשאי לפנות לסמכות רפואית בנושא, אך מכל מקום אין בכך כדי לעכב את ביצוע ההוראות שניתנו על ידי הגורמים הרפואיים.

נשפטתי בדין משמעתי וברצוני להלין על ההליך. כיצד אוכל לעשות זאת?

חייל המעוניין להלין על הרשעתו במשפט או על העונש שהושת עליו, זכאי להגיש ערעור מנומק למפקדו של הקצין השופט באמצעות שליש יחידתו של הקצין תוך 3 ימים ממועד הפסיקה. בנוסף, באפשרות החייל להגיש בכתב בקשה להמתקת העונש לאלוף הפיקוד הרלוונטי, ולהעבירה ללשכת האלוף באמצעות מפקדיו - זאת ללא הגבלת בזמן. יש לציין כי חוץ מביטול ההרשעה, רשאי הקצין שדן בערעור גם להחמיר בה ובעונש.

מהם כללי הלבוש בצה"ל וכיצד עלי לדעת אם אני עומד בנהלים?

כללי הלבוש בצה"ל מפורטים בהוראת קבע אגף כוח האדם שאותה ניתן למצוא באתר הפקודות הצה"לי. מטרת ההוראה היא להשליט אחידות בנושא ולחייב את המשרתים בצה"ל - מפקדים וחיילים כאחד - לנהוג על פיה. כמו כן, ניתן להיוועץ בנושא במפקד, ברס"ר או במש"ק המשמעת ביחידה.

אני עריק, אך נקבע כי איני כשיר להמשך שירות. האם עדיין עלי להסדיר את מעמדי?

עצם התאמת פרופיל של "אי כשירות לשירות" אינה קבועת פטור משירות או סיום ההיעדרות. חייל שנעדר מהשירות ללא רשות מחויב להסדיר את מעמדו ולהתייצב גם אם נקבע שאינו כשיר עוד לשירות. עד שלא יעשה כן - ייחשב החייל עריק. קביעה רפואית לשלילת כשירות לשירות תהיה אחד ממכלול הנתונים שיילקחו בחשבון במסגרת הבחינה של ההליכים שיינקטו נגד החייל ובקביעת העונש שאותו יקבל.

אי כשירות לשירות לא מבטלת עריקות. ארכיון (חדשות 2)

לצד עידוד החיילים לפנות אל המוקד בכל שאלה רלוונטית, הדגישה קצינת פניות הציבור כי תפקודה אינו בא להחליף את הפנייה לצוות הפיקודי ביחידה. "אנו פועלים, ונותנים מענה לחיילי צה"ל בשירות החובה, המילואים והקבע, למפקדים, לחיילים ולאזרחים כאחד", אמרה סא"ל לני מילוא. "עם זאת, חשוב להבהיר שהמפקד הוא הכתובת לחייל בכל דבר ועניין. גם קצינת פניות ציבור וגם מוקדים נוספים הקיימים בצבא - אינם ערוץ עוקף למפקדים"

מרבית הפניות שמגיעות למוקד מתאפיינות במקרים של מצבי דחק, מצבים טעונים רגשית, או מקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכויות החיילים. לפיכך קיים במשרד מוקד פניות טלפוני הנותן מענה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.