בג"ץ: "בית המריבה" נרכש כדין על ידי המתנחלים

בית המשפט דחה את עתירת מוכרי הקרקע וקבע כי עסקת רכישת בית המריבה תקפה. נשיא בית המשפט העליון גרוניס קבע כי המוכרים המשיכו בקיום העסקה גם לאחר שנודע להם כי ייתכן ומעורב קונה יהודי בעסקה. שר הבינוי והשיכון אריאל בירך על הפסיקה: "היום הוכח באופן סופי כי בית השלום שייך ליהודים"

העתירה נדחתה. בית המריבה, ארכיון (החדשות 2)

הערעור נדחה: בית המשפט העליון קבע היום (ג') כי "בית המריבה" בחברון יישאר בידי קוניו היהודים. העתירה של שניים ממוכרי הקרקע נגד טל בניה והשקעות קרני שומרון נדחתה על ידי נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, שקבע כי "אין יסוד להתערבות בקביעותיו של בית המשפט" המחוזי בירושלים, שפסק לפני כשנתיים כי הרוכשים החזיקו בקרקע בדין, ועל כן יוכלו לשוב בקרוב להתגורר במבנה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

נשיא בית המשפט העליון גרוניס השופטים מלצר וברק-ארז קבעו כי המוכרים המשיכו בקיום העסקה גם לאחר שנודע להם כי ייתכן ומעורב קונה יהודי בעסקה. "המערערים לא פעלו לביטולו של הסכם הרכישה - ההיפך הוא הנכון, המערערים המשיכו לקבל תשלומים מאת איוב בגין הנכס". בג"ץ קבע כי העותרים הביעו התנגדות רק שלוש שנים לאחר העסקה, ועל כן אין טעם להתערב בקביעותיו של בית המשפט "באשר למודעותם של המערערים בעת החתימה על הסכם הרכישה".

"לכאורה, קבלת התשלומים בגין התמורה לנכס על-ידי המערערים מעידה כי הם ויתרו על זכות הביטול של ההסכם, ככל שהייתה להם זכות כזו. אשר על כן, לא עומדת למערערים הזכות לביטול ההסכם כיום". על כן קבעו השופטים כי "הסכם הרכישה שנחתם בין המערערים לאיוב לא בוטל, ובשלב זה אף לא ניתן עוד לבטלו ללא מתן אורכה לקיומו. לפיכך, יש לראות בו חוזה תקף ולאוכפו". בית המשפט קבע כי המשיבה - השקעות קרני שומרון - תשלם למערערים את יתרת התמורה בגין חוזה הרכישה בתוך 30 ימים, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה.

השר אריאל: "הפינוי האלים היה מיותר"

בפסיקתם, ציינו השופטים כי סוגיית הבעלות היא סבוכה ורוויה בנושאים פוליטיים, ועל כן "ביקשנו לפלס דרך המבוססת על דיון מדוקדק בגרסאות העובדתיות והחלת כללי המשפט כפשוטם. כל השאר - נותר מחוץ לאולמו של בית המשפט ומחוץ לפסק הדין".

"בית המריבה", שכונה על ידי רוכשיו "בית השלום", פונה בשנת 2008 על ידי כוחות הביטחון, בהוראת שר הביטחון דאז אהוד ברק. בית המשפט המחוזי בירושלים פסק ב-2008 כי 20 המשפחות שהתגוררו בבניין יוכלו לחזור ולאכלס את המבנה, אך אכלוסם טרם בוצע. 

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל בירך על הפסיקה: "היום הוכח באופן סופי כי בית השלום שייך ליהודים ושהפינוי האלים שכפו הצמד אהוד אולמרט ואהוד ברק היה מיותר לחלוטין. אני מברך על החלטת בג"ץ להשיב את הבית לבעליו החוקיים וקורא לידידי שר הביטחון משה יעלון לאפשר ליהודים לחזור הביתה, לביתם החוקי".