דוח המבקר: פגיעה קשה באימונים, ליקויים בגיוס תחת אש

מבקר המדינה יוסף שפירא קובע כי יש פגיעה קשה באימונים בצה"ל בשל הקיצוץ בתקציב וכי קיימים פערים במוכנות למתקפה כימית על ישראל. ביקורת נמתחה גם על חוסר תרגול לגיוס תחת אש - וכן על ההגנה החלקית בלבד על אסדות מתקני הגז. "יש לתקן מיידית את הליקויים", קרא המבקר

בגלל תקציב: מחסור באימונים (זרוע היבשה)

ליקויים במוכנות צה"ל ללחימה תחת תקיפה בחומרי לחימה כימיים, ליקויים מהותיים בהיערכות לגיוס כוחות מילואים בעת ירי וליקויים בעבודת המטה שקדמה לתכנית ההגנה על מתקני הגז והנפט. מבקר המדינה יוסף שפירא לא חסך ביקורת ממערכת הביטחון וצה"ל בפרט בדוח שפרסם, וקרא לתיקון מידי של הליקויים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

במערכת הביטחון מתרגלים בשנים האחרונות תרחישים שונים להתמודדות עם תקיפה בחומרי לחימה כימיים, אך המבקר מצא ליקויים בתחום הזה כשבדק אותו מינואר 2013 ועד אוגוסט 2013.

משרד מבקר המדינה הצביע בדוח על ליקויים ביכולת לממש את תפיסת ההפעלה של צה"ל להתגוננות מפני חל"ך (חומרי לחימה כימיים). "ליקויים אלה באים לידי ביטוי, בין היתר, בפערים בתרגול ההתמודדות עם איום החל"ך, בתרגול לא מספק ובביצוע אימונים בהיקף מצומצם; וכן בחסר בציוד ייעודי", צוין בדוח.

עוד נמצא, כי נמשכים פערים במשק אמצעי המיגון מפני חל"ך באחת מזרועות צה"ל. משרד מבקר המדינה העיר, כי על צה"ל לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה. פרק זה לא פורסם במלואו, בשל החלטת ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, שקיבלה את ההחלטה לשם "שמירה על ביטחון המדינה".

פגיעה קשה באימונים וכשירות

ליקויים נמצאו גם בהיערכות וכשירות מערך גיוס כוחות המילואים לתנאי ירי תלול מסלול על העורף. על פי המבקר, עקב החרפת האיום על העורף, הפך תהליך גיוס המילואים וריכוזי הכוחות, בייחוד באזורי הימ"חים וסביבותיהם בפתיחת הלחימה, לנקודת כשל אפשרית.

בשנת 2005 קבעה חטיבת המבצעים בצה"ל מודל אימונים וכשירות רב-שנתי מחייב, ובו פעילות מינימאלית הנדרשת לשמירה על כשירות מערך הגיוס. אולם בפועל על פי המבקר, בשנים 2010-2005 מומש המודל באופן מוגבל, כיוון שהוקצה לו תקציב חלקי בלבד.

ממסמכים שהוצגו למשרד המבקר עולה כי בשנת 2012 אף החריפה הפגיעה בקיום האימונים ובכשירות מערך הגיוס, זאת על רקע חוסר ודאות תקציבית.

ראש אמ"ץ הורה אז לקיים תרגילי גיוס וכוננות מתקציבי הגופים הרלוונטיים ולא מתקציב אמ"ץ, כפי שהיה נהוג עד אז. הפיקודים המרחביים הודיעו אז, שאין ביכולתם לקיים הנחיה זו, כיוון שגם תקציביהם קוצצו. על פי המבקר, תקציב מוגבל שאושר לחטיבת המבצעים במאי 2012, לא אפשר לה להמשיך לקיים את מודל האימונים והכשירות בתכנית המרודדת, ובמקומה הוכנה תכנית חלופית שרודדה עוד יותר.

לא כל היחידות תרגלו גיוס תחת אש

בנוסף, רק בתחילת שנת 2010 הושלם גיבושם של מהלכים משמעותיים בחטיבת המבצעים באמ"ץ לשיפור היערכותו וכשירותו של מערך הגיוס להתמודדות מול האיומים, במיוחד בנוגע לביצוע תרגילים לגיוס תחת אש. "למרות החרפת האיום, נערכו עד שנת 2012 רק חלק מהתרגילים", צוין בדוח. "הסבב הראשון של התרגילים לכלל היחידות נועד להסתיים רק בשנת 2015".

לטענתו, בשל הרידוד הנוסף כאמור באימונים ובתרגילים בשנת 2012, לא יתאפשר לעמוד אף ביעד זה, דבר הפוגע בכשירותו של מערך הגיוס לעמוד במשימותיו לגיוס סד"כ המילואים.

חיילי מילואים. ארכיון (עמית ולדמן, חדשות 2)

"למרות החרפת האיום ועל אף החשיבות האסטרטגית של כוחות המילואים במלחמה, נמצאו ליקויים, חלקם מהותיים, בהשקעת המאמצים הנדרשים כדי לשפר את כשירותו של מערך גיוס המילואים כך שיוכל למלא את תפקידו בעת הצורך בתנאים אלה", הוסיף.

ליקויים אלו באים לידי ביטוי, בין היתר, ברידוד רמת האימונים והתרגולים של מערך הגיוס לאורך שנים, עד כדי צמצום חריף של האימונים והתרגולים בשנת 2012, בבקרה חלקית וחסרה על היבטי המוכנות להתגוננות ולרציפות תפקודית בשלבי הקליטה וההצטיידות בתוך יחידות מחסני החירום; ובהצגת תמונת מצב לא מלאה ולא מבוססת דיה של כשירות מערך הגיוס.

מה עם ביקורות במחסני החירום?

בביקורת שערך משרד מבקר המדינה עלה, כי נושא ההיערכות להתגוננות בעת הגיוס בימ"חים לא הועמד כאחד הנושאים המרכזיים במסגרת ביקורות ההתגוננות המטכ"ליות הנערכות ביחידות כוחות השדה. עיון בתכניות הביקורות המטכ"ליות לשנים 2010 ו-2011 העלה, כי רוב הביקורות נערכו בבסיסים ובמתקני קבע.

שפירא הדגיש כי דוח הכשירות המבצעית למערך הגיוס ביחידות צה"ל, שפיתחה חטיבת המבצעים ושעושה בו שימוש בשנים האחרונות, אינו מציג תמונת מצב מלאה ומבוססת דיה של כשירות המערך. יתרה מזאת, התמונה המתקבלת מדוח זה, ולפיה כשירות מערך הגיוס מוערכת "כמוכנות גבוהה", מסתמנת כמוטה משמעותית כלפי מעלה.

ההגנה של צה"ל על מתקני הגז - חלקית

בתוך כך, בחודשים פברואר - יולי 2013 בדק משרד המבקר את נושא ההגנה על מתקנים ותשתיות להפקת גז ונפט בים בגופים העיקריים המעורבים בכך: צה"ל, המל"ל ומשרד הביטחון. בדיקות השלמה נערכו, בין היתר, במשרד האוצר ובמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. עדכון חלק מהנתונים נעשה עד דצמבר 2013.

במועד סיכום הביקורת, דצמבר 2013, ההגנה של צה"ל על מתקני הגז ב"מים הכלכליים" היא חלקית, עקב האמצעים הבלתי מספקים שיש באפשרות צה"ל להקצות למשימה זו.

בהתייחסו ללוח הזמנים לעבודת המטה במל"ל (מועצה לביטחון לאומי) בנושא צוין כי "בהתחשב באיומים הביטחוניים על מתקני הגז, ומשום שעדיין קיימות פעולות שעל צה"ל להשלים בתכנית ההגנה, ראוי היה שתהליך הסדרת ההגנה על מתקני הגז בים עד לקבלת ההחלטה בקבינט הביטחוני יהיה קצר משמעותית".

המבקר טען גם כי תכנית ההגנה העתידית של צה"ל עדיין חלקית. המל"ל לא פירט במסמכי סיכום עבודת המטה שהגיש לקבינט הביטחוני את המשמעויות הנובעות מיכולת ההגנה הנוכחית.

אסדת גז. ארכיון (אלבטרוס)

"נוכח העובדה שעדיין קיימות פעולות שעל צה"ל להשלים בתכנית ההגנה העתידית, על צה"ל לפעול בהתאם להחלטה כדי להקטין עד כמה שניתן את הסיכון לפגיעה במתקני הגז בעת הנוכחית. במסגרת זו ראוי לבחון גם דרכים להקדמת רכש אמצעים שאושרו כחלק מתכנית ההגנה העתידית", סיכם שפירא.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה בעניין האימונים וגיוס המילואים כי "בשנת 2005 קבעה חטיבת המבצעים מודל אימונים וכשירות רב- שנתי, ובו פעילות מינימאלית הנדרשת לשמירה על כשירות מערך גיוס המילואים. הנושא הוצג במסגרת סיכומי שנת 2013 ובהצגת תכנית העבודה לשנת 2014 לר' אמ"ץ, ובהמשך גם לס' הרמטכ"ל. במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2013, הוקצה נתח תקציבי לטובת גיוס כללי ואופרטיבי. היקף התקציב הנ"ל לא נותן מענה מלא למודל הגיוס אך משפר באופן משמעותי את המענה שניתן בהשוואה לשנת 2012.

האילוצים התקציביים בשנת 2014 אינם פוסחים גם על מודל הכשירות למערך הגיוס ולכן, המענה הניתן הוא חלקי ומותאם ככל הניתן לצורך ובהתאם לניתוח הכשירות ומימוש המודל. בשל האילוצים התקציביים, הומרו כלל התג"תים (תרגילי גיוס תחת אש) למעבר משגרה לחירום תחת אש. תרגילים אלה יכללו בתוכם מרכיבים של גיוס תחת אש אך נתח המילואים המותאמים לשמ"פ בתרגילים אלו יהיה מצומצם. במסגרת תוכנית העבודה של חטיבת המבצעים, מתוכננות הפעלות פתע במסגרתן יתבצעו תג"תים רחבים בהיבט הפעלת אנשי המילואים. באשר למוכנות צה"ל לגיוס תלת אש, עבודת מטה הבוחנת מענה מבצעי הולם מתקיימת אל מול היחידות. מענה שלם יינתן עם השלמת העבודה.

ביקורות בתחום רציפות התפקוד מתכוננות באופן סדור בגרף שנה"ע 2014. מדדי הכשירות בשנת 2014, יבחנו ע"י חטיבת המבצעים ויותאמו על מול הכשירויות הנדרשות לגיוס תחת אש כך שתתאפשר הצגת נתונים המשקפת נאמנה את מצב האמת. החל משנת 2015 יתוקנו הליקויים ובצה"ל ילמדו את מסקנות דוח מבקר המדינה והלקחים ייושמו בהקדם.

באשר למוכנות צה"ל ללחימה תחת תקיפה בחומרי חל"כ, נמסר מדובר צה"ל כי "צה"ל מקדם בברכה את דו"ח המבקר, לומד את עיקריו ויפיק את הלקחים הנדרשים. נוכח השינויים בכל הנוגע למאפייני איום החל"ך, מונתה ועדה מטכ"לית, הפועלת בימים אלה, שתכליתה לבחון את המענה לאיום הבלתי קונבנציונאלי בצה"ל".

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה באשר להגנה על המים הכלכליים כי "מרגע שהתקבלה החלטת הממשלה, משרד הביטחון פועל להוצאה לפועל של עסקת ההצטיידות, בספינות לחיל הים ואמצעים נוספים, בלוח הזמנים הקצר ביותר".

באותו עניין, מסר צה"ל כי "הצבא מקדם בברכה את דו"ח המבקר, לומד את עיקריו ויפיק את הלקחים הנדרשים. החלטת הקבינט הביטחוני מטילה על צה"ל את המשימה לפעול להגנת האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל בתחום המים הכלכליים. במסגרת עבודת מטה שהתקיימה, הוצגו בפני הקבינט תפיסת ההגנה ותוכניתה לשם מילוי משימה זו. המערך הייעודי עתיד לכלול ספינות שטח, ספינות ביטחון שוטף, כלי טייס בלתי מאוישים, איסוף מודיעין ורכיבים נוספים. בתוך כך, ובהתאם להחלטת הקבינט, חיל הים מבצע את משימתו באמצעים העומדים לרשותו ומקיים סיורים במרחב ההגנה שהוגדר לו בהתאם להערכות מצב שונות וכן באופן תקופתי".