המדינה לבג"ץ: גיוס החרדים לצה"ל יידחה לדצמבר

שר הביטחון משה (בוגי) יעלון החליט לדחות את גיוס תלמידי הישיבות מאוגוסט לדצמבר עד שתושלם החקיקה החדשה בעניין. גיוס כעת עלול היה לפגום בהליכי חקיקת השוויון בנטל שהושלמו בכנסת בתקופה האחרונה

ידחה את גיוס החרדים. יעלון (חדשות 2)

השוויון בנטל בהליכי אישור, גיוס החרדים בפועל יידחה: שר הביטחון משה (בוגי) יעלון הודיע היום לבג"ץ כי החליט לדחות את גיוסם של אלפי חרדים שהיו אמורים להתחיל ולשרת מהחודש הבא - זאת עקב החשש שגיוסם המיידי יפגום במימוש מתווה השוויון בנטל שאושר בשבוע שעבר בכנסת בקריאה ראשונה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"שר הביטחון החליט לשוב ולדחות את הכרעתו בעניין זה, בשים לב לעבודה הממשלתית המאומצת שנעשתה בחודשי האחרונים ומתוך הנחה כי הליכי החקיקה יושלמו בתקופה הקרובה", נכתב בהודעת המדינה לבג"ץ.

"יודגש כי בהתאם להסדר המוצע בהצעת החוק כלל לא עתידה לחול חובת גיוס בעניינם של תלמידי הישיבה אלה וכי עניינם טרם הוכרע. משכך, דומה כי בנסיבות אלה החלטתו של שר הביטחון להימנע מהכרעה באשר לעניין גיוסה של אוכלוסיה זו, בשלב זה, הינה סבירה ואף מתבקשת", הובהר עוד בהודעת המדינה.

כתוצאה מההחלטה, המדינה תבקש לדחות את שירותם של 608 תלמידי הישיבות המועמדים לשירות ביטחון אשר צווי הגיוס שלהם הינם לחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2013 לחודש דצמבר השנה - זאת לאור מה שהוגדר "מרוץ הזמנים" הנובע מהוראות סעיף 20 לחוק שירות ביטחון.