דוח מבקר המדינה: בזבזנות, רשלנות ושימוש פרטי ברכבי הצבא

מבקר המדינה מוצא התנהלות בזבזנית ורשלנית באחזקת הרכבים הצבאיים. בין השאר נמצא כי 19 מיליון שקלים מדוחות חנייה הושתו על הציבור. עוד נמצא כי עובדים מחזיקים ברכב צמוד גם לאחר סיום תפקידם

רכב צבאי בליסינג, ארכיון (דובר צה"ל)

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא מצביע על התנהלות בזבזנית בצבא, כשאחד הנושאים המרכזיים עליהם הוא מותח ביקורת הוא אופי השימוש בכלי הרכב הצבאיים. על פי המבקר, מי שמשלם את דוחות החנייה של החיילים והקצינים הם משלמי המסים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

משרד הביטחון והצבא מפעילים ביחד כמעט 15,000 כלי רכב: רובם המכריע אינם מבצעיים אלא רכבים פרטיים, שמושאלים לצבא לרוב בליסינג, הכלים המבצעיים הם פחות מ-1,000 כלי רכב.

להבדיל מדוח חניה הניתן לכלי רכב שבשימוש אזרחי, לרשות המקומית אין יכולת לאתר את הנוהגים בכלי רכב שבשימוש צה"ל, מאחר שבמכרז של משרד הביטחון עם חברות הליסינג וחברות ההשכרה, שולבה הוראה שלפיה החברות לא ימסרו את פרטי המשתמש בכלי הרכב. כתוצאה מכך, רשויות מקומיות העבירו את הדוחות למדינה.

"התחושה היא שבצה"ל ניתן להיות עבריין בלי לשלם"

על פי המבקר, בשנת 2011 היו בידי הצבא דרישות תשלום קנס מ-10 רשויות מקומיות בגין דוחות חניה לכלי רכב שהיו בשימוש צה"ל ולא שולמו - לא כולל עיריית תל אביב. בינואר 2012 עמד ההיקף הכספי של דרישות אלה על כ-19 מיליון שקלים. עד יוני 2012 הגיעה המדינה להסכם עם שלוש רשויות מקומיות בלבד.

אתם משלמים. דוח חנייה בת"א (חדשות 2)

בשנת 2007 עתרה עיריית תל אביב לבג"ץ בעקבות אי תשלום חובות בהיקף של כ-25 מיליון שקלים, בגין דוחות חניה של כלי רכב שהיו בשימוש צה"ל. בנובמבר 2007 הגיע עמה המדינה להסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, שקבע כי משרד הביטחון יעביר לעיריית תל אביב 4 מיליון שקלים בגין דוחות חניה שהוטלו על ידה עד אוקטובר 2007.

עוד לפי המבקר, מנכ"ל משרד הביטחון בשנת 2010 אודי שני, אמר בעצמו בישיבה בנושא כי "התחושה היא שבצה"ל אפשר להיות עבריין מבלי לשלם על כך". בישיבה שנערכה כשנה לאחר מכן, אמר היועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין כי "לא ייתכן להמשיך ולשלם מתקציב משרד הביטחון את קנסות החניה של קציני צה"ל וחייליו".

"אין קריטריונים לאחזקת רכב צמוד"

למרות זאת, המבקר טוען בדוח הנוקב כי משרד הביטחון החליט שלא לשאת בקנסות רק החל ממאי 2011. משרד מבקר המדינה מעיר כי חיילים ומשרתי קבע שעברו עבירות חניה הם אלה החייבים לשאת במימון דוחות חניה ולא המדינה. "אין להשלים עם קיומן של חובות לרשויות המקומיות בגין דוחות חניה. הפקודה המעבירה את האחריות על הדוח מהצבא לחיילים יצאה רק בתחילת 2012", צוין.

עוד נכתב כי יש לראות כליקוי חמור מצב שבו על אף שלפחות משנת 2007 עוסקים משרד הביטחון וצה"ל בצורך באכיפת דוחות חניה, עד מרס 2012, צה"ל לא הפעיל אמצעי אכיפה נגד החיילים מבצעי העבירות. בכך הוא גרם למצב שבו בשונה משאר תושבי המדינה, חיילים רבים לא חויבו בדין בגין עבירות חניה. כתוצאה מכך, נדרשה הקופה הציבורית לשאת במימון דוחות חניה של חיילים בגין עבירות שבוצעו עד מאי 2011.

מבקר המדינה מצא כי קביעת הזכאות להצמדת כלי רכב, כפי שנעשית במשרד הביטחון נעשית "ללא אמות מידה, על ידי גורם יחיד, וללא תיעוד ההנמקות להחלטות ואינה עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקין". עוד מצא המבקר כי בכירים שהחזיקו ברכב פרטי המשיכו להחזיק בו גם לאחר סיום תפקידם מבלי לברר אם התפקיד החדש מצדיק אחזקת רכב, וציין כי הקילומטרז' בכלי הרכב אינו נבדק או הוגבל כראוי.

אין איפה לקצץ? הרמטכ"ל גנץ (חדשות 2)
 

מכרזים בזבזניים, שימוש ברכבים ללא פיקוח

המבקר מצא כי משרד הביטחון מוציא מכרזים רק לשכירות על פי יום או על פי שנה, בלי אפשרות לשכירות חודשית. כתוצאה מכך, משלם המשרד לחברות ההשכרה תעריף יומי גם כשהוא שוכר כלי רכב לתקופות של מספר חודשים עד שנה, ובכך מטיל עצמו, ובמיוחד על צה"ל, הוצאות מיותרות.

עוד נכתב כי כשהמשרד היה זקוק לרכבים לטווח ארוך, ולמרות שנבדק ונמצא שחלופת הליסינג זולה בהשוואה לשכירות, הוא המשיך לשכור עבור עובדיו כלי רכב לתקופה העולה על שנה, ולא השתמש באפשרות החכירה בליסינג. על פי חישוב שערכו נציגי משרד מבקר המדינה עלה, כי כתוצאה מכך שילמה המדינה לחברות ההשכרה כ-340,000 שקלים מעבר לסכום שיכול היה לשלם בשיטת הליסינג לשנה בגין כלי רכב ששכר לתקופה של שנה ומעלה.

על מנת שרכבי יחידה לא ישמשו לצרכים פרטיים, במקרה בו חייל משתמש ברכב יחידה, ההוראות האמורות מחייבות רישום כרטיס עבודה מפורט ומלא של כל הנסיעות המבוצעות - פרטי כל נסיעה, לרבות המיקום של נקודת המוצא ויעד הנסיעה, המרחק בין יעדי הנסיעה, משך זמן הנסיעה וכן מטרת הנסיעה.

מבקר המדינה יוסף שפירא (חדשות 2)

שימוש ברכבים בשבתות, חגים והתחמקות ממס

המבקר ציין כי בביקורת שנערכה כבר ב-2009 נמצא שימוש ברכב מעל מספר הפעמים המותר ללא חיוב, שימוש ברכב בסופי שבוע, ערבי חג וחגים שלא לצורכי עבודה ואי-מילוי כרטיסי רכב כנדרש. עוד נמצא כי "היחידה האחראית לא קיימה פיקוח ובקרה על השימוש בכלי הרכב ביחידות השונות - לא בנוגע לזהות הנהגים המשתמשים ברכב ולא בנוגע לשימוש שהם עושים בכלי הרכב".

המבקר מוצא כי חלק מהליקויים שנתגלו אז קיימים גם היום: ליקויים אלה מצביעים, בין היתר, על פיקוח ובקרה לקויים, בעיקר על השימוש בכלי רכב יחידתיים וכי כבר בדוח מבקר קודם נכתב על חוסר הבקרה על השימוש ברכבי האיגום עלול להביא, בין היתר, לשימוש פרטי באותם כלי רכב על ידי עובדים שאינם זכאים לכך ולהתחמקות מתשלום מס כחוק.

צה"ל מקצה כלי רכב שכורים לאוכלוסיית מפקדי החטיבות ומפקדי הגדודים במילואים בהיקף של כמעט מיליון שקל בשנה, ובביקורת עלה  כי קציני מילואים רבים מועסקים במגזר האזרחי בתנאי העסקה עם כלי רכב צמוד, ומעדיפים להשתמש ברכב זה גם במסגרת שירות המילואים, ואת הרכב השכור שהוקצה להם הם מעבירים לגורמים אחרים.

תגובת דובר צה"ל: בצה"ל רואים חשיבות רבה באכיפת עבירות תנועה המבוצעות על ידי כלי רכב המצויים בשימוש צה"ל, ופועלים במישורים שונים למיגור התופעה ולאכיפה פעילה. יש לציין כי בשנה האחרונה חלה ירידה ניכרת בהיקף הדו"חות המתקבלים בצה"ל, וכן מתבצעת אכיפה מוגברת נגד עברייני החנייה. בימים אלו פועלים בצה"ל להסדרת נוהל עבודה אחיד מול הרשויות המקומיות לשם העברת הכספים שניגבו עבורן".

דוח המבקר - הסיקור המלא:

המצב בגדה: איש הישר בעיניו יעשה

"ליקויים במוכנות העורף לחירום"