המבקר על אירועי המשט לעזה: "כשל בהסברה"

פרק שלם ונרחב מדוח מבקר המדינה על מבצע ההשתלטות הוקדש להתנהלות הלקויה מול כלי התקשורת, שבאה לידי ביטוי באופן החמור ביותר בעבודה מול העיתונאים הזרים. בבדיקה עלה כי מערך ההסברה הלאומי לא תפקד ונזקק לחיפוי מצד דובר צה"ל - ששיקוליו גרמו לעיכוב ניכר בהעברת החומרים ובהפקרת דעת הקהל הבינלאומית למשתתפי המשט

דוח המבקר (חדשות 2)

פרט לליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה בעקבות בדיקת התנהלות הדרג המדיני הבכיר במשט הטורקי לעזה, עלתה גם שורה של כשלים מהותיים בתפקוד מערכות ההסברה של ישראל בזמן אירועי הדמים על סיפון ה"מרמרה" - שגרמו למדינה ולתדמיתה נזק כבד בזירה התקשורתית הבינלאומית והביאו לניצחון תדמיתי של מארגני המשט ומשתתפיו.

ההתנהלות המסורבלת שאפיינה את מי שהיו אמורים להשמיע באותם רגעים קריטיים את קולה של ישראל בעולם גררה תגובה מאוחרת למדי. "בעקבות ההשתלטות (על ה"מרמרה") ולאחר עיכוב זמנים משמעותי של מספר שעות במענה ההסברתי והלאומי לתוצאותיו, קיים מערך ההסברה הלאומי מאמץ בלימה הסברתי מקיף בזירה הבינלאומית - זאת, במגמה 'לכבות את השריפה התקשורתית-הסברתית' ובכך לצמצם ככל הניתן את השפעתו השלילית של האירוע על תדמיתה של ישראל בעולם", כתב המבקר מיכה לינדנשטראוס.

חלק מהליקויים שאותם הוא ציין בדוח הועלו כבר בביקורות קודמות בנושא זה, ועד לאירועי המשט לעזה ביוני 2010 טרם תוקנו. "ליקויים אלה הביאו גם באירוע המשט לפגיעה ביכולת הוצאתה אל הפועל של מדיניות תקשורתית-הסברתית ראויה", כתב לינדנשטראוס.

דו"צ פעל לפי "שיקולי פנים" - והפקיר לתומכי המשט את הזירה הבינלאומית

העיכוב בהעברת חומרים עיתונאיים מהתקרית בלב ים, שתועדו על ידי צוותים ישראליים, נבע - לדברי המבקר - מקושי בהבחנה ברורה בין "מסרים המיועדים להסברת חוץ לבין אלו המיועדים להסברת פנים", מה שלטענתו "בא לידי ביטוי בהשלכות שליליות לנוכח העיכוב בהסברת האירוע בחו"ל".

לינדנשטראוס הצביע גם על קו גבול מטושטש בתחומי האחריות להסברה באירוע דוגמת המשט לעזה בין משרד החוץ לבין דובר צה"ל. האחרון מבין שני הגופים הפך, כהגדרתו, ל"ברירת המחדל" כמי שאחראי להסביר את עמדתה של ישראל במצבי חירום ביטחוניים. כך הפכה חטיבת דובר צה"ל לזו ש"מחפה למעשה בהפעלת יכולותיה הרבות מעבר לתחומי אחריותה על החולשה שביכולותיהם של גופי דוברות והסברה אחרים".

בשל כך, הסביר המבקר כי ריכוז מלוא המידע בידי דובר צה"ל ואנשיו הביא לכך ש"שיקולי הדוברות וההסברה של היחידה, שמושפעים גם מרגישות הצבא לתכני הסברת הפנים, הביאו לעיכוב בהעברת החומר המצולם הדרוש להסברת אירוע המשט בחו"ל, כך שהוא לא היה זמין במהלך השעות הראשונות שבהן חלחלה תפיסת האירוע בתודעת דעת הקהל בעולם".

דוברים במדים פוגעים בהסברה הבינלאומית?

בעיה נוספת שעליה הצביע המבקר ונובעת מהפקדת מלוא מלאכת ההסברה בידי צה"ל היא עובדת דובריו לובשי מדים - מה שפעמים רבות מהווה חסרון גדול בפנייה לציבור בחו"ל: "הופעתם בתקשורת להצגת עמדות צה"ל והסברת פעולותיו עשויה להיתפס בקרב קהלי היעד בזירה הבינלאומית, שאינם מבחינים בין דוברים מדינתיים לבין דוברים צבאיים, כדוברים המייצגים את מדינת ישראל לכל דבר ועניין - ולא רק בתחום הצבאי".

הנזק ההסברתי שגורמת התנהלות זו, לדברי לינדנשטראוס, נובעת מכך ש"מצב זה אינו תואם את התפיסה הממלכתית-דמוקרטית של מדינת ישראל". באשר לפן הממלכתי, הצביע המבקר על כך שהליקויים בהסברת ההשתלטות על סיפון ה"מרמרה" חשפו כי "מטה ההסברה הלאומי אינו ערוך לפעול במתכונת המלאה הדרושה לעתות חירום למשך יותר מ-24 השעות הראשונות".

לינדנשטראוס מחה על כך שחרף אזהרות קודמות בנושא, טרם נקבע גורם שיוגדר כמנחה מקצועי לטיפול בתקשורת הזרה בארץ. "הבעיה המשיכה להתקיים במלוא חריפותה", ציין המבקר. את ההתנהלות בכל הנוגע להסברה בערבית של אירועי המשט הוא הגדיר "כשל" וכתב כי "בתקופה שקדמה לאירועים, במהלכם ובעקבותיהם, כמעט שלא נשמע קולה של מדינת ישראל בשפה הערבית באמצעי התקשורת הממלכתיים בזירה הבינלאומית".

הוא האשים כי "האחריות המלאה והכוללת להסברת החוץ, גם בשפה הערבית, היא בידי משרד החוץ. התברר כי ההידרדרות החמורה שחלה ביכולת המחלקה לתקשורת ערבית של המשרד התחזקה והביאה למעשה להפסקת פעולתה". נוסף על כך, ציין לינדנשטראוס כי עד לינואר אשתקד טרם סיכם מערך ההסברה הלאומי אסטרטגיית פעולה ב"ניו מדיה" - ובעיקר בכלי התקשורת האינטרנטיים.

את הדוח בנושא חתם המבקר בכך שנתן את ברכתו להחלטת משרד ראש הממשלה לקבל את ההמלצות לערוך "תכנית חירום לאומית מקיפה לתיקון ושיפור הדרוש במערך ההסברה הלאומי".

מערך ההסברה הלאומי: "המעורבות בקבלת ההחלטות גוברת"

בתגובה על ממצאי הדוח, מסרו במערך ההסברה הלאומי כי הארגון "הוקם לפני חמש שנים, ומאז מעורבותו בתהליכי קבלת ההחלטות הולכת וגדלה. גם פעילותו לתיאום גורמי ההסברה השונים משתכללת כל הזמן".

עוד נמסר כי "בדוח מצביע מבקר המדינה על שיפור ניכר בתיאום בין הגורמים ובמיצוי היכולות של מערך ההסברה, וזאת הובלת מטה ההסברה הלאומי. המבקר מציין את הכרת הדרג המדיני והדרג הצבאי את חשיבות נושא ההסברה. בנוסף מציין המבקר את ההתקדמות בהסברה באינטרנט ובניו-מדיה, ובהסברה לקהלי היעד דוברי השפה הערבית שמבצע מטה ההסברה הלאומי". 
 
לסיום, הדגישו שם כי "בהתאם להמלצת מבקר המדינה ייבחן גיבוש של תכנית מקיפה לתיקון ושיפור הדרוש במערך ההסברה הלאומי. בנוסף במערך ההסברה החלו כבר בתיקון חלק מהליקויים עליהם מצביע מבקר המדינה".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "באשר לתיאום עם גופי ההסברה הרלוונטיים הנוספים, צה״ל וחטיבת דובר צה"ל בכלל זה, פעלו בתיאום מלא ככל הניתן עם משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה, מתוך גישה אחראית ואקטיבית. הודעת דובר צה"ל עוכבה לאור תהליך אישורים בין הדרג הצבאי למדיני והפצת התמונות מן הים התרחשה מאוחר מהמתוכנן בשל צרכים מבצעיים קודמים ותהליך האישורים שנדרש בצה"ל".

עוד הוסיפו בצה"ל כי "לאור עיכובים אלה, שונו התהליכים הן בתוך צה"ל והן למול הדרג המדיני. יתר על כן, מיד לאחר המשט הופקו הלקחים בנוגע להעברת חומרים ויזואליים במהירות ולכך נרכשו אמצעים מתקדמים ותפיסת ההפעלה הותאמה", לשון התגובה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת