המפקד הפך את המיטה עם החייל בתוכה

דוח נציב תלונות החיילים לשנת 2011 מגלה עלייה של 10% במספר התלונות ביחס לשנה שעברה. מדובר ב-6,940 תלונות שהוגשו בשנה החולפת, כשיותר ממחצית מהן נמצאו מוצדקות. בתלונות: מפקד שהפך מיטתו של לוחם בעודו ישן עליה, ונגד שאיים לגזור את שיערה של חיילת שלא אספה את שיערה. נתון מעודד: ירידה במספר הזובורים בצה"ל

נתון מעודד: ירידה בזובורים בצה"ל (חדשות 2)

מפקדת שחשפה נטיות מיניות של חייל, מ"מ שגרר על הרצפה פקוד שלו, מפקד שהפך מיטת לוחם בעודו ישן בה, ונגד שאחז בשיערה של חיילת ואיים לגזור אותו אם לא תקפיד על שיער אסוף בעודו אוחז מספריים בידו השנייה - אלו רק חלק מהתלונות שהוגשו בשנה החולפת לנציב קבילות חיילים (נקח"ל), אלוף (במיל') יצחק בריק. בנקח"ל מציינים 40 שנות פעילות מאז הקמת הגוף שאמון על טיפול בתלונות ומונים מאז ההקמה. 287,605 קבילות.

דוח הנציב חושף עלייה של כ-10% במספר הקבילות משנה שעברה, שמציב את סך הפניות על שיא במספר הקבילות בעשור האחרון. בחינה של התלונות מגלה שמספרן רב לא פוגע באמינותן, לאחר שנמצא כי יותר מ-50% מהקבילות שטופלו, נמצאו מוצדקות.

נושאי הטיפול העיקריים שעלו מהתלונות שהוגשו בשנת 2011 עסקו בנושא פיקוד ומנהיגות (33%), אלימות, מפגעי תשתית חמורים, מעורבות הורים, ומיקור החוץ של המרפאות בצה"ל, שהוביל לעלייה של פי ארבעה בכמות הגימלים.

מהדוח עולים מספר מקרים שנוגעים לנושא פיקוד ומנהיגות בצה"ל, שלא תמיד עמדו בקנה אחד עם הקוד האתי והפקודות בצבא. כך למשל מתואר מקרה שבו סגן מפקד פלוגה הפך את מיטתו של לוחם בעודו ישן עליה, לאחר שהחייל סירב לקום ממיטתו כדי לקחת את נשקו האישי, שהשאיר ברחבת הבסיס. במקרה אחר, התקבלה תלונה מחייל שנגרר על ידי מפקד המחלקה שלו מספר מטרים לאחר שלא נענה לקריאותיו.

כינה את החייל: "סתום ו"דביל"

נציב קבילות החיילים, האלוף (במיל') יצחק (חדשות 2)
בחינה של נושא האלימות בקרב החיילים מגלה דווקא נתון חיובי ומראה שמספר ה"זובורים" פחת משמעותית בשנת 2011. עם זאת, הנציב מדגיש שקיימת אי הפנמה בהתייחסות המפקדים לכך שאלימות לא מחשלת ולא מכינה חייל לקרב. בנושא זה הדוח לא פוסח גם על מקרים של אלימות מילולית, שבהם מפקד כינה חייל שלו "סתום" ו"דביל", או קצין אחר שמשך בכוח באוזנו של חייל במהלך עליית שמירה.

מלבד מערכת היחסים בין החיילים ומפקדיהם, התלונות מתייחסות גם לתנאי השירות בחלק מהבסיסים, שאותם מכנה הנציב "בלתי נסבלים". מלבד הפגיעה בתנאי החיילים, הנציב מציין שהליקויים גורמים לפגיעה ממשית במוטיבציה לשרת ובאמון בצה"ל. התלונות עסקו במזון ובאיכותו, במחסור שעות שינה לנהגים וללוחמים, מכרסמים שטיילו באין מפריע באחד הבסיסים, ואף במקרה של היעדר אוויר במחנה "הבור".

את רוב התלונות מגישים חיילים בסדיר

נושא נוסף שבולט בתלונות החיילים הוא מעורבותם של הורים והיחס לו הם זוכים מצד מפקדים. מהתלונות שהוגשו עולה תמונה לפיה ביחידות רבות המפקדים הופכים את ההורים לאויב ולא מדברים עמם בטענה שהם מפריעים להם. התוצאה לדברי נקח"ל באה לידי ביטוי באנטי שנוצר אצל ההורה, ומשפיע גם על הבן המשרת.

פגיעה נוספת בתנאי השירות של חיילי צה"ל שקיבלה ביטוי בדוח נקח"ל נוגעת לנושא החופשות, בו מתבצעת פגיעה על בסיס שוטף כיוון שצה"ל לא מכניס את הרגילות לגרף התעסוקה והאימונים. התוצאה היא חיילים שלא מקבלים חופשות כפי שהנהלים דורשים.

בנקח"ל מציינים שהטיפול בכ-95% מהקבילות מסתיימות בתוך שלושה חודשים, ומהתפלגות מקור התלונות נראה שחיילי החובה הם הנפגעים העיקריים. 57% מהתלונות הוגשו על ידי חיילים בשירות חובה לעומת 13.3% תלונות שהגישו חיילים בשירות מילואים: 13.3%. אחוז דומה מהתלונות הגיע מחיילים בשירות קבע (13.6%). מהמספרים עולה שאין שינוי משמעותי במספר התלונות ביחס לשנה הקודמת, מלבד בתלונות המלש"בים, שעומדות על 14.2%, עלייה של יותר מ-4% ביחס לשנת 2010. 

מדובר צה"ל נמסר כי דוח נציב קבילות החיילים מספר 40 לשנת 2011 התקבל בצה"ל וכי הצבא מחויב ללמוד את תכניו ביסודיות ומקצועיות, להפיק את הלקחים המתבקשים ולתקן את הדרוש תיקון. ראש המטה הכללי רב-אלוף בני גנץ מינה עם קבלת הדו"ח את סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר נווה לטפל בפערים שהועלו בדו"ח וכן לעדכנו על התקדמות הנושא.

הרמטכ"ל נפגש בתחילת השבוע עם נציב קבילות החיילים אלוף (מיל') יצחק בריק, ושמע ממנו על המגמות העיקריות העולות מן הדוח. הרמטכ"ל אמר כי תפקידיו של הנציב הם לוודא כי זכויותיהם של חיילי צה"ל כפרטים נשמרות וכן לשמור על תפקודו של צה"ל כארגון צבאי לוחם ומשתפר.

בדוח מצוין כי השנה עלה מספר הקבילות ביחס לשנה הקודמת, דבר הנובע בעיקר מהעלייה המתמדת במספר הקבילות של מועמדים לשירות ביטחון, שהחל משנת 2006 נקבע כי באפשרותם להגיש קבילות.

הנציב הדגיש בדוח מספר נושאים אשר זכו לטיפול ושיפור משמעותי מאז פרסום הדוח הקודם כאשר בראשם תנאי שירות התצפיתניות, שימוש נאות ונכון ברשתות חברתיות על ידי חיילי צה"ל, העברת מידע רפואי ועוד. בדוח הנציב נאמר כי "המפקדים הם הערוץ הטבעי, המהיר והרצוי לפתור את בעיות החייל. אולם, בד בבד יש לשמור על מעמד הנציבות ולטפחה, כגוף בלתי תלוי ואמין המשלים את המערכת הצבאית בנושאי כבוד האדם וזכויותיו". הרמטכ"ל בירך את הנציב על עבודתו המסורה, הדגיש את חשיבות תפקידו של נציב קבילות החיילים והזמין את הנציב להציג את ממצאיו בפני פורום מטכ"ל.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת