ישי: "הדוח מעניק רוח גבית לטענותיי"

דוח חריף שמפרסם היום מבקר המדינה מותח ביקורת על התנהלותו של שר הפנים אלי, אך השר עצמו לא נרתע ואומר: התרעתי, אך אף אחד לא הקשיב והאחריות נופלת על השר. במסיבת עיתונאים מיוחדת שכינס לאחר פרסום הדוח הפנה ישי אצבע מאשימה לעבר הממשלות הקודמות ודחה אפשרות שיתפטר

דוח מבקר המדינה מיכה בנושא הליקויים במערך הכבאות חשף כשלים חמורים בהיערכות הארגון בשעת חירום, אך נדמה שלמרות הביקורת השר ישי לא מתרגש וטוען כי ישנם אשמים גדולים יור במצב.

"הדוח מעניק רוח גבית לכל טענותיי. זה לא היה נכון, ואין להתנות את מתן התקציב ברפורמה כפי שעשה משרד האוצר", אמר ישי במסיבת עיתונאים מיוחדת שכינס לאחר הפרסום. "הדוח גם מציין כי התרעתי פעמים רבות את ראש הממשלה ושר האוצר על המצב בכבאות".

"מקובל שבעל המאה הוא בעל הדעה, אך לא כך המצב בישראל", הוסיף ישי. "האוצר מתנגד, הממשלה לא מאשרת ולבסוף האחריות מוטלת על השר".

שר הפנים חיזק את דבריו בהתרעות שהיפנה לראש הממשלה לשעבר איראל שרון בשנת 2002, בהן הזהיר מפני האסון שיכול להיגרם אחרי הדליקה בהר ירושלים. "אסון כזה שקורה כתוצאה מבדל סיגריות או משהו אחר - יביא לאסון לאומי גדול בו יהרגו גם ילדים", אמר ישי. "התחננתי לא לבטל את הכיבוי האווירי, אך כולם תמכו חוץ משרי ש"ס".

השר הודיע שהגיש הצעה להעלות את התקציב של מערך הכבאות ל-672 מיליון שקלים. כנשאל האם יתפטר במקרה שהממשלה לא תאשר את הצעתו, אמר כי "כל ממשלת ישראל צריכה להתפטר אם זה יהיה המצב".

רה"מ: פועלים להקמת מערך כיבוי אווירי

ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה לדוח: "ראש הממשלה מעריך את בדיקתו המעמיקה של מבקר המדינה בנושא הכבאות, מאמץ את מסקנותיו ומחויב ליישמן בהקדם האפשרי". עוד נכתב כי "ראש הממשלה נתניהו הנחה שהצוות הבין משרדי שהקים ברשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ידון כבר בשבוע הבא בהמלצות הדוח, במטרה ליישמם בהקדם האפשרי".

"ראש הממשלה שהעלה השנה את תקציב הכבאות ב-100 מליון שקלים, הנחה את מזכירו הצבאי, האלוף יוחנן לוקר להניח לפניו בימים הקרובים הצעה להקמת מערך כיבוי אווירי שרק בכוחו להתמודד עם שרפות ענק כפי שאירעו בכרמל".

בנוסף נמסר כי "בסיום הדו"ח ציין המבקר בחיוב את החלטת הממשלה מיולי האחרון בעניין שיפור מערך הכבאות וכינה אותה 'החלטה חשובה ומשמעותית'".

הדוח מפנה אצבע מאשימה לישי

מנתוני הדוח עולה כי קיים מחדל מתמשך הנוגע לליקויים ולכשלים במערך הכבאות, כשהאחריות על המחדלים מוטלת בראש ובראשונה - על שר ומשרד הפנים.

מבקר המדינה ערך את הביקורת על שירותי הכבאות בין החודשים אוגוסט 2009 ועד יוני 2010, זאת לאחר ביקורת דומה שנערכה לאחר מלחמת לבנון השנייה משנת 2007. משרד מבקר המדינה בדק במהלך תקופה זו את ההיערכות המערכתית ואת תהליכי בניין הכוח של שירותי הכבאות לעת חירום נוכח האיום על העורף.

ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר פרסום הדוח כי הוא "מעריך את בדיקתו המעמיקה של מבקר המדינה בנושא הכבאות, מאמץ את מסקנותיו ומחויב ליישמן בהקדם האפשרי".

אלו הליקויים והמחדלים המרכזיים שמצא מבקר המדינה:

מרבית הליקויים שעלו בביקורת משנת 2007 לא תוקנו: מצבם של שירותי הכיבוי החמיר לנוכח האיום הגובר על העורף. במועד סיכום הביקורת, נמצאו ליקויים מהותיים הנוגעים להיערכות הארגונית של שירותי הכבאות ונמצאו חוסרים בכל הנוגע לכוח האדם, לפריסת התחנות ולכלי רכב וציוד, שבגינם עלולה להיגרם פגיעה חמורה מאוד בכשירותם המבצעית של שירותי הכבאות בעת חירום.

לא נצליח להתמודד עם מספר איומים במקביל: עוד טוען המבקר, כי על פי האיום הנוכחי שהוצג על ידי צה"ל חמור יותר מבעבר, ולפיו בעת לחימה צפוי ירי של מאות מטחי רקטות מדי יום ביומו לרחבי הארץ ותיתכן פגיעה רב-מוקדית נרחבת ומתמשכת בעורף - בנפש וברכוש.

בעת חירום לא יוכלו שירותי הכבאות במצבם הנוכחי להתמודד עם מספר גדול של אירועים, שחלקם יתרחשו במקביל ובפרק זמן ממושך. לינדנשטראוס מתריע שמערך הכבאות עלול לקרוס עקב העומס הצפוי עליו ולא לספק לתושבים את השירותים הנדרשים, ועקב כך תושבים רבים יימצאו בסכנת חיים ממשית.

שירותי הכיבוי - החוליה החלשה במערך ההצלה בעורף: המבקר מציין בדוח כי לנוכח העובדה ששירותי הכבאות הם חוליה חיונית וייחודית בשרשרת הגופים המופקדים על הטיפול בעורף בעת אירועים בחירום המחייבים חילוץ והצלה, ובהתחשב בליקויים החמורים בהיערכות שירותי הכבאות לעת חירום, הרי שמדובר בחוליה חלשה במערך החילוץ וההצלה בעורף.

בדוח מתריע המבקר כי בעקבות הליקויים עלולים להיפגע במידה ניכרת חוסנו ויכולתו המבצעית של כל מערך החילוץ וההצלה בעת חירום וכן המענה המשולב של ארגוני הסיוע וההצלה האחרים, כמו פיקוד העורף, המשטרה ומגן דוד אדום.

הניצב התריע - שטרית, ישי והאוצר התעלמו: בביקורת שערך המבקר התברר כי נציב הכבאות התריע פעמים אחדות בשנים 2007-2009 לפני שר הפנים דאז, ח"כ מאיר שטרית, סגן ראש הממשלה, שר הפנים אלי ישי, המופקד על שירותי הכבאות, ומשרד האוצר על המצב החמור ועל כל מה שחסר בשירותי הכבאות, אך בפועל לא חל שינוי ממשי במצב.

עוד הועלה כי במאי 2008, בעקבות הגשת הצעתו של שר הפנים, ח"כ מאיר שטרית, לשינוי המבנה הארגוני של שירותי הכבאות, החליטה הממשלה על הקמת רשות ארצית לכבאות והצלה. בהחלטה זו נקבעו, בין היתר, לוחות זמנים לגיבוש חקיקה והמבנה הארגוני החדש של שירותי הכבאות. אולם עד מועד סיכום הביקורת, יוני 2010, לא יושמה החלטת הממשלה ומצבם של שירותי הכבאות לא השתנה ונותר חמור כשהיה.

גם כשהזהיר השר ישי - לא נעשה דבר: עוד עולה מהדוח כי שר הפנים אלי ישי, התריע גם הוא לפני ראש הממשלה על מצבם של שירותי הכבאות, אך רק ביולי 2010, לאחר סיום הביקורת, התקבלה החלטת ממשלה נוספת בנושא "שיפור מערך הכבאות", ועד להחלטה זו לא חלה התקדמות של ממש בנושא.

הסחבת מנעה פתרון מערכתי: לינדנשטראוס מדגיש כי למרות שהאיום על העורף גדל במידה ניכרת, הטיפול בנושא מערך הכבאות התגלגל בין הגורמים המטפלים, הסחבת נמשכה, לא מוצה הטיפול המעשי בעניין הפערים הקריטיים בשירותי הכבאות לעת חירום ולא הבשיל לכדי פתרון מערכתי הלכה למעשה.

אין לנציב הכבאות יכולת פיקוד ושליטה: אחד מממצאי הדוח מצביעים על כך שהמבנה הארגוני הקיים של שירותי הכבאות הוא בגדר בעיית יסוד חריפה בעת חירום. לדברי לינדנשטראוס לנציב הכבאות אין יכולת ממשית של פיקוד ושליטה על הכוחות בשטח ואין גורם מרכזי המוסמך לקבל החלטות על הקצאת משאבים ותעדופם בעת חירום.

מהדוח עולה כי כשל מתמשך זה מונח בראש ובראשונה לפתחו של משרד הפנים והשר העומד בראשו, כמי שהאחריות המיניסטריאלית לשירותי הכבאות מוטלת עליו, לרבות בתחום היערכותם לעת חירום לנוכח הסכנות הצפויות לפי האיום הקיים.

משרד האוצר מנע תקציבים קריטיים: עוד עלה בביקורת כי היכולת לשיפור היערכותם של שירותי הכבאות לעת חירום תלויה בעיקר בהקצאת התקציבים הנדרשים להם ובביצוע שינוי ארגוני. מאחר שמשרד האוצר התנה את הקצאת התקציבים הנדרשים בביצוע רפורמה ארגונית, הפערים החמורים בנושא היערכות שירותי הכבאות לעת חירום נותרו בעינם, והטיפול בנושא זה נקלע למצב בלתי נסבל של היעדר פתרון.

גם שר הביטחון ברק אחראי: גם משרד הביטחון, והשר העומד בראשו אהוד ברק, הם הנושאים ב"אחריות העל לטיפול בעורף בכלל מצבי החירום", אך למרות זאת הם לא היו מעורבים בקידום הטיפול בעניין היערכות שירותי הכבאות לעת חירום לכלל גיבוש פתרון מעשי.

פחות מדי כבאים על יותר מדי אנשים: מבדיקת הכשירות המבצעית של מערך הכבאות נמצא כי לא נבדקה בשנים האחרונות התאמת תקן כוח האדם של שירותי הכבאות לנוכח הגידול שחל באוכלוסייה ולפיזור האוכלוסין בישראל. אם היתה נערכת בדיקה כזאת מסביר המבקר כי היה מתברר המחסור בכוח האדם.

מהממצאים הנוגעים לכוח האדם עולה כי קיים פער בין מספר המשרות בשירותי הכבאות העומד לעת שגרה על 1,948 משרות, מהן 1,381 משרות של כבאי משמרת, לבין כוח האדם הקיים, שמספרו קטן ב-263 משרות. עוד התגלה כי חיילי מילואים של פיקוד העורף אינם יכולים להחליף כבאים אזרחיים בשל הכשרתם החסרה.

עוד נמצא בביקורת כי נציב הכבאות, רב-טפסר שמעון רומח, לא קבע תקן כבאות עדכני לעת שגרה ולעת חירום, אף ששר הפנים הסמיכו לעשות כן ואף שהיה ראוי לעשות כן נוכח ההחמרה שחלה באיום הייחוס.

אין מספיק תחנות, אין מספיק כבאיות: המבקר חושף בדוח כי מספר תחנות הכיבוי ופריסתן אינן מספיקות כדי למלא את הדרישות בעת חירום. בנוסף, במועד סיום הביקורת סבלו שירותי הכבאות ממחסור חמור ברכבי כיבוי. תקן רכבי כיבוי והצלה בכל שירותי הכבאות לעת שגרה היה 519, אך מספר כלי הרכב התקניים עמד על 349, ומצבת כלי הרכב הלא-תקניים כללה 93 כלי רכב.

ליקויים בקשר בין התחנות לרכבי הכיבוי: בנוסף עולה כי תחנות הכיבוי בארץ אינן מקושרות ביניהן במערכת ממוחשבת, ומערכת הקשר בין רכבי הכיבוי ובינם לתחנות הכיבוי מבוססת על מכשירי קשר ישנים הפועלים בתדרים מעטים, דבר הגורם למגבלות בשימוש בקשר בעת עומס אירועים.

בית הספר לכבאות מסכן את חיי הכבאים: הדוח חושף כי בית הספר לכבאות ולהצלה, המכשיר את הכבאים, פועל במתקן שאינו מאפשר הכשרה בהתאם לתקנים בין-לאומיים, והשימוש בו כרוך בסיכון חייהם של הכבאים. עוד מתברר כי למרות התרעות חוזרות ונשנות של נציבות הכבאות בעניין זה, משרד הפנים עדיין לא פעל לפתרון הבעיה.

אז מה הפתרון? "לתקן המצב - ויפה שעה אחת קודם"

"שר הפנים, שר האוצר ושר הביטחון נדרשים בדחיפות לתקן את המצב - ויפה שעה אחת קודם לכן", כותב מבקר המדינה בדוח. "על שירותי הכבאות ועל פיקוד העורף להבטיח שיתוף פעולה ותיאום הדוקים ביניהם".

"יש לפעול בשיתוף פעולה הדוק של כל המשרדים ולהבטיח כי החלטת הממשלה תיושם, ולפעול בדחיפות בטווח הקצר ביותר להשלמת פערים קריטיים במערך שירותי הכבאות, בד בבד עם ההתקדמות בהקמת רשות ארצית לכבאות והצלה", נכתב עוד.

"נדרש לגבש, לתקצב ולהוציא לפועל תכנית ברורה ומפורטת, שתכלול לוח זמנים ברור לבקרה ופיקוח, ותיתן מענה דחוף להשלמת פערים קריטיים הקיימים במערך שירותי הכבאות ולהשלמת פערים מהותיים בהמשך", המשיך המבקר בהמלצותיו. "על ראש הממשלה בנימין נתניהו לעקוב אחר מימוש החלטת הממשלה".

"יש חשיבות עליונה לשנות תחילה את המבנה הארגוני הבסיסי של שירותי הכבאות וזאת ללא התניות או עיכובים היכולים לנבוע מהצורך לבחון את מקומו של מערך הכבאות, וזאת כדי לספק מהר ככל האפשר מענה מיטבי מול האיום, ומוטב שעה אחת קודם", סיכם המבקר. 

רוצים לקבל עדכונים נוספים על חקירת השריפה בכרמל? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

האסון בכרמל - סיקור מיוחד:

42 הרוגים באסון הכרמל

האש הכריעה את אהובה תומר

מדריך: מה יעשה מי שביתו נפגע?

גשם מקומי בכרמל יסייע לכבאים

בימים הקרובים: דוח חמור על שירותי הכבאות

אחרי השריפות: בוזזים את השרידים

אחרי 4 ימים: העופות שבים לחי-בר

התקשורת הערבית לועגת לישראל: מה תעשו במלחמה?

מטוס הכיבוי האמריקני "סופר טנקר" מעל הכרמל

התיעוד האחרון של אלעד בן ה-16

עין הוד: נותרו רק הריסות ופיח