רובי ריבלין: "לא נתנצל על הבנייה בירושלים"

את מרבית נאומו בטקס הדלקת המשואות, הקדיש יו"ר הכנסת רובי ריבלין ליוזמה האמריקנית לפיה יש להקפיא את הבנייה בירושלים. "לא נתנצל על הבנייה בירושלים, ולא על הבנייה ביפו ובצפת". את הדלקת המשואה הקדיש ריבלין לבוני ירושלים על כל שכונותיה. צפו בנאום המלא

יו"ר הכנסת רובי ריבלין, בחר להתמקד בנאום המסורתי של יו"ר הכנסת בטקס הדלקת המשואות, בהגנה על ירושלים, ולהבהיר לכל מי שמדבר על חלוקה במסגרת תוכנית שלום זו או אחרת, כי ירושלים תמשיך ותהיה בירתה השלמה והמאוחדת של מדינת ישראל.

"לא תהיה שותפות עם התובעים מאיתנו, לעמעם את זהותה הציונית של המדינה", אומר ריבלין, "לא נתנצל על כיבוש קטמון, יפו או צפת, לא על שחרור חברון, ולא על בניינה של ירושלים בירתנו". הוסיף כאשר קולו רועד כתוצאה מההתרגשות העצומה בה היה שרוי.

ריבלין סיכם כאשר הדליק את המשואה הראשונה, והקדיש את הדלקתה לירושלים. "בירת ישראל השלמה, הששה בקיבוץ בניה לתוכה, שרחובותיה מלאים ילדים וילדות משחקים. לכבוד כל בוניה של ירושלים, בגילה ובטלביה, בהר חומה ובבקעה, בעיר דוד ובקטמון, ברמת שלמה ובממילא - תחי מדינת ישראל!".