הכנסת הצביעה בעד חוק משאל העם

הכנסת אישרה לקדם את חקיקתו של חוק שיחייב עריכת משאל עם בכל מקרה של החזרת שטחים וויתור על ריבונות ישראלית. ברוב גדול של 68 תומכים לעומת 21 מתנגדים בלבד, אישרו חברי הכנסת להמשיך במהלכי החקיקה שהחלו בכנסת הקודמת, ונוגעים לרמת הגולן וּמזרח ירושלים. גם אהוד ברק, שהודיע שהוא מתנגד לחוק - הצביע לבסוף בעדו

העם יכריע: התקוות האחרונות לאיתותי שלום מצד הנשיא הסורי בשאר אסד לא יספיקו לבדם כדי לכונן הסכם שלום עם ישראל. על פי ההצבעה שנערכה היום בכנסת, צפוי להיות צד נוסף להסכם, והוא אתם - תושבי מדינת ישראל.

חברי הכנסת הביעו בצהריים את תמיכתם בקידום חוק משאל העם על הגולן. ההצעה הונחה על שולחן הכנסת הקודמת ועל מנת להמשיך את תהליך אישור החוק מהנקודה שבה הפסיק, נדרש רוב של חברי הכנסת.

בניגוד לציפיות: ברק תמך

על פי הצעת החוק, משאל עם יתבצע בכל מקרה של ויתור על רמת הגולן. בניגוד להתנתקות, שם קיבלה הממשלה החלטה בעצמה - נסיגה מהגולן תחייב משאל שיכלול את כל תושבי ישראל. כצפוי ההחלטה עוררה התנגדות רבה בטענה שהיא מטרפדת כל סיכוי להליך שלום עם סוריה.

נציגים של ישובי הגולן מילאו משעות הבוקר את מסדרונות הכנסת כדי להבטיח שאכן יושג רוב בהצבעה. 68 חברי כנסת הצביעו בעד הבקשה להחיל רציפות על חוק משאל עם לפני החזרת שטח, ובהם גם יושב ראש מפלגת העבודה אהוד ברק. לעומתם 21 חברי כנסת התנגדו למהלך, ורק חבר כנסת אחד נמנע בהצבעה.

בתום ההצבעה הכריז יו"ר הכנסת ראובן ריבלין שהצעת החוק תעבור לוועדת חוקה וכנסת להמשך חקיקה לקראת קריאה שנייה ושלישית.