תחקיר: מי עוד בכנסת נוסע לחו"ל על חשבוננו?

מושב החורף של הכנסת נפתח. 4 ימים עבד המשכן, וכבר סיפק שתי שערוריות: אהוד ברק וחגיגת המלונות שלו בסלון האווירי בצרפת, ודליה איציק וסקנדל הסוויטות בפריז. זה לא מסתיים שם: הערב מתברר כי על פי עמדת היועצת המשפטית לכנסת, במשך שנים, יושבי הראש של הכנסת, קיבלו מימון לטיסות נשותיהם לחו"ל - בניגוד לחוק

תחקיר אולפן שישי מוכיח כי השערוריות שנחשפו השבוע על הבזבוזים של חבר הכנסת הם לא הכול: הערב מתברר כי על פי עמדת היועצת המשפטית לכנסת, במשך עשרות שנים, יושבי הראש של הכנסת, קיבלו מימון לטיסות נשותיהם לחו"ל - בניגוד לחוק. "אני לא רואה פסול בעניין. מבחינתי הנוהג שהיה כל השנים, שריר וקיים", מגיב יו"ר הכנסת רובי ריבלין.

לתגובת יו"ר הכנסת, צורפה עמדתו של חשב הכנסת, אבי לוי, ובה נמסר כי עשרות שנים קיים בכנסת נוהג, שלפיו רעיית יו"ר הכנסת, כמו גם רעיית ראש הממשלה ורעיית נשיא המדינה, מתלווה לטקסים, אירועים ולנסיעות רשמיות לחו"ל.

"יו"ר הכנסת מייצג בנסיעותיו את המדינה כאישיות ממלכתית וכסמל שלטון. בת הזוג אינה סרח עודף, אלא חברת הפמליה, לפי כללי הפרוטוקול הבינלאומי", מצדיקים בכנסת ומוסיפים "כל נסיעה מטופלת ומאורגנת על-ידי מחלקת קשרי החוץ וחשבות הכנסת - נוהל זה שריר וקיים".

ריבלין: יש להמשיך במימון הטיסות

אלא שהיועצת המשפטית של הכנסת, נורית אלשטיין, הסמכות הרשמית בעניין הזה הכריעה אחרת לחלוטין. בחוות דעת שמסרה עו"ד אלשטיין למנכ"ל הכנסת דאז, אבי בלשניקוב נאמר: כי "באופן חד-משמעי, אסור ליושב ראש הכנסת, היוצא לנסיעות רשמיות לחו"ל, להטיס את רעייתו על חשבון הכנסת".

כאמור, השמיעה המחלקה המשפטית של הכנסת את העמדה הזאת בפני מר ריבלין, אבל הוא טוען שיש להמשיך במימון הטיסות.