הנשיא החליט: חנינה למורדי ההתנתקות

שמעון פרס קיבל את המלצת שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, ויורה למחוק את רישומם הפלילי של 59 אזרחים שביצעו עבירות במחאה על תהליך ההתנתקות באוגוסט 2005. "היה מדובר אז באירוע היסטורי, חריג ויוצא דופן", נמסר מלשכת הנשיא

"עברייני ההתנתקות" - כבר לא עם רישום פלילי: נשיא המדינה שמעון פרס החליט להעניק חנינה ל-59 אזרחים שביצעו עבירות פליליות במהלך תקופת ההתנתקות - כך נמסר היום מלשכת הנשיא. רובם המכריע של המעורבים בעבירות היו קטינים בזמן ההתנתקות.

"החלטת הנשיא התקבלה במסגרת הסדר שגובש על דעת שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה והסניגוריה הציבורית", נמסר היום מלשכת הנשיא. "על כן, הומלץ לנשיא המדינה למחוק להם את הרישום הפלילי - משום שהיה מדובר ברישום יחיד בגין עבירות שבוצעו במחאה על תכנית ההתנתקות".

"אירוע היסטורי, חריג ויוצא דופן"

בבית הנשיא הדגישו היום כי אותן עבירות שבוצעו על ידי האזרחים לא גרמו לפגיעה בנפש או לסיכון חיי אדם. "ההמלצה ניתנה בשל ההכרה באופייה הייחודי של תכנית ההתנתקות, והאירועים הקשורים בה, שהיו בבחינת אירוע היסטורי, חריג ויוצא דופן", נמסר מלשכת הנשיא.

בפברואר השנה הוגשו לנשיא 80 בקשות לחנינה ורישום פלילי של אזרחים שביצעו עבירות פליליות במהלך ההתנתקות. כ-300 תיקים פליליים נפתחו בסך הכל נגד אזרחים שביצעו עבירות פליליות בהתנתקות.

הווידאופדיה: ההתנתקות