אחמד טיבי עושה יידישפיל

את אחמד טיבי אתם זוכרים בדרך כלל מוויכוחים קולניים והצהרות נגד ממשלת ישראל. היום, ביום היידיש בכנסת, הוא הפתיע בפתגם יידישי טיפוסי ובמבטא לא רע. א-יידישע טיבי

בישראל יש שתי שפות רשמיות - עברית וערבית, אבל ממש לא לפני הרבה שנים אחת השפות הבולטות הייתה יידיש. רבים מחברי כנסת עלו מפולין, מגליציה, מרוסיה והיום הכנסת עושה להם מחווה, ביוזמתה של חברת הכנסת ליה שמטוב.

זבולון אורלב ואנסטסיה מיכאלי ניסו את מזלם ואמרו: "זיי גזונעט און שטערק" (תהיה בריא וחזק), שמטוב עצמה הסבירה את היוזמה לערוץ הכנסת ואמרה כי "כמו שאומרים ביידיש, זה מיין מאמאלושן (שפת אמי), מיין טוטלושן (שפת אבי), מיין זיידולושן (שפת סבי), מיין בובלושן (שפת סבתי)".

והנה ההפתעה: גם חבר הכנסת הערבי אחמד טיבי, מי שבדרך כלל זכור לנו מפרובוקציות ומהתבטאויות נגד ממשלת ישראל, שבר את השיניים ביידיש. "אז אן ארעם מיידל גייט טאנצן" (כשילדה ענייה הולכת לרקוד), "גייען די כלייזמר פישן" (הנגנים הולכים לעשות פיפי).