כנסת ברשת 14.07: המיטב

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת. והפעם בתכנית: הצצה לראיונות הבלוטים של התכנית בחודשים האחרונים