כנסת ברשת - 26.3.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת