חוות הדעת שתבלום את חוק ההשעיה?

פרסום ראשון: מסמך של הייעוץ המשפטי של הכנסת מציג קשיים רבים בדרך להעברת החוק שיזם נתניהו ועורר סערה במערכת הפוליטית. "חשש שמתן אפשרות להשעיה קצרת מועד תוביל לשימוש יתר בכלי זה", נכתב

(רויטרס, חדשות 2)

מכשול משמעותי בדרך לחוק ההשעיה של נתניהו? צוות הייעוץ המשפטי של הכנסת קבע כי ישנם קשיים משמעותיים בהצעה שיזם ראש הממשלה נתניהו, לפיה יוכלו חברי הכנסת להדיח חבר מכהן ברוב של 90 ח"כים. בחוות הדעת של הצוות, שהגיעה לידי חדשות 2 Online מצוינות מספר הסתייגויות מהותיות מנוסח החוק.

לעדכונים נוספים ולשליחת הסיפורים שלכם - כנסו לחדשות 2 בפייסבוק

אחת ההסתייגויות שהועלו בחוות הדעת נוגעת לניהול ההליך בכנסת. "יש קושי אינהרנטי לנהל בכנסת הליך מעין שיפוטי, לבחון ראיות בדקדקנות ולערוך איזונים עדינים", נכתב. כמו כן עולה הסתייגות שחברי כנסת יועמדו לבירור על מעשה בודד "שלא יהיה בעל משקל סגולי גבוה מספיק" וללא שהפעילות תיבחן לאורך זמן.

חוות הדעת אף מעלה חשש שהאפשרות לפתוח בהליך בירור, גם אם זה לא יוביל בסופו של דבר להשעיה, עלול להביא ל"פגיעה של ממש ביכולת התפקוד של חבר הכנסת ויכול להיעשות באופן חוזר ונשנה". בחוות הדעת נקבע כי עצם קיום ההליך "מביא לטרדה, השקעת אמצעים והשבתה מפעילות פרלמנטרית".

חשש משימוש יתר בהשעיה

"העילה הראשונה ('שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית') היא עמומה במיוחד והכנסת תתקשה להפעילה", נכתב בחוות הדעת, שממליצה להסתפק בשתי העילות האחרות - תמיכה בטרור וביקור במדינת אויב.

בהתייחסות לתקופה ההשעיה קבעה חוות הדעת שעל אף שהשעיה קצרת מועד מידתית בהרבה מהדחה מהכנסת, הרי ש"קיימת סתירה פנימית בין קביעה שאדם אכן פעל בניגוד לאמנה החברתית הבסיסית של המדינה לבין השעייתו לזמן קצר בלבד". כמו כן עולה חשש שמתן אפשרות להשעיה קצרת מועד תוביל לשימוש יתר בכלי הזה.

ח"כ סלומינסקי, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט

צוות הייעוץ המשפטי דחה על הסף את הטענה לפיה השעיה ברוב גדול דומה להדחה של נשיא או יושב ראש כנסת מכהנים משני טעמים: האחד, חבר כנסת נבחר על ידי העם, בניגוד לנשיא ויו"ר הכנסת שנבחרים בידי הכנסת. שנית, "הנשיא ויו"ר הכנסת הן דמויות שבהסכמה חברתית רחבה, שיוזמה כזו לגביהם תהיה נדירה ביותר - ואילו עילות ההדחה המוצעות כאן יפעלו בדרך כלל כלפי חברי כנסת בקצוות הפוליטיים שאינם נמצאים בקונצנזוס".

חוק ההשעיה שיזם ראש הממשלה נתניהו נידון בוועדת חוקה, חוק ומשפט שבראשה עומד חבר הכנסת ניסן סלומינסקי (הבית היהודי). חוות הדעת של צוות הייעוץ המשפטי נשלח לחברי הוועדה.