סתיו שפיר מול ניסן סלומינסקי: סיבוב נוסף

הדיון על חטיבת ההתיישבות הפך לסוער במיוחד בעקבות טענת ח"כ שפיר כי יו"ר ועדת החוקה סלומינסקי לא יכול לנהל אותו בשל ניגוד עניינים, וביקשה את חוות הדעת של היועמ"ש. סלומינסקי הורה לפנות אותה מהאולם. כך זה נראה