כנסת ברשת - 16.7.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת