כנסת ברשת - 8.7.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת