כנסת ברשת - 2.7.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת