כנסת ברשת - 25.6.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת