כנסת ברשת - 18.6.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת