כנסת ברשת - 11.6.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת