כנסת ברשת - 5.6.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת