כנסת ברשת - 14.5.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת