כנסת ברשת - 7.5.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת