בילוי ותחבורה ציבורית בשבת? כן; מסחר? לא

על רקע סערת פתיחת המרכולים בשבת, שעדיין נמשכת בתל אביב, מגבשים חברי כנסת מהקואליציה הצעת חוק שתסדיר את אופיה של השבת במרחב הציבורי בישראל. לפי הצעת החוק: תחבורה ציבורית תתאפשר בהתאם לשיקולה של הרשות המקומית, פעילויות בילוי ובידור יתאפשרו גם הן, אבל לא תותר פעילות תעשייה ומסחר

בתי הקפה ייפתחו בשבת. ארכיון (חדשות 2)

המאבק על אופיה של שבת - לא רק בתל אביב: ח"כ רות קלדרון ממפלגת יש עתיד וח"כ אלעזר שטרן ממפלגת התנועה שוקדים בימים אלו על ניסוח "חוק השבת במרחב הציבורי", שיוגש מיד עם פתיחת מושב הכנסת הקרוב בסוף אוקטובר. מטרת החוק היא להסדיר באופן מוסכם ככל האפשר את אופי השבת במרחב הציבורי בישראל והוא צפוי לעורר מחלוקת - בעיקר כשהיוזמים מגיעים משורות הקואליציה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הצעת החוק מבוססת על העקרונות של אמנת גביזון-מדן משנת 2003 ומקנה סמכויות רבות לרשויות המקומיות. שאיפתם של קלדרון ושטרן היא להגיע לקונצנזוס כמה שיותר רחב בעניין השבת, הן בכנסת והן בציבור. לדבריהם, הדיון ביניהם חותר להסכמה לעומת הדיון הנוכחי, שבו כל צד מתחפר בעמדתו. עם זאת, מעיון בעקרונות החוק נראה שההצעה עלולה לעורר סערה בכנסת.

על פי ההצעה, באופן עקרוני, מוסדות ממלכתיים (כפי שהם מוגדרים בחוק) יהיו סגורים בשבת, למעט מוסדות מיוחדים שקשורים לביטחון הציבור ובריאותו (למשל בתי חולים). לעומת זאת, מוסדות ציבוריים כמו תיאטרון, מוזיאונים, גנים לאומיים וגני חיות יהיו פתוחים בשבת. ניתן יהיה לשלם לפעילות במהלך השבת, אך תתווסף אופציה לתשלום לפני כניסת השבת עבור הציבור שומר השבת.

מסחר - לא בשבת (דוד פרץ)


הצעת החוק מבחינה גם בין פעילות מסחר ותעשייה לבין פעילות בילוי, בידור תרבות ורוח. פעילות תעשייה ומסחר תהיה בעיקרון סגורה בשבת, למעט אלו המופיעים כבר בחוק שעות עבודה ומנוחה, כמו למשל בתי מלון. אם רשות מקומית כלשהי תחליט לחרוג ולהפעיל מכולות ובתי מרקחת במתכונת מצומצמת, היא תזדקק לאישור מצד שר הפנים. לעומת זאת, פעילות בילוי, בידור, תרבות ורוח תהיה פתוחה בשבת. אופן הפעילות, המיקום והשעות ייקבעו בהחלטת הרשות המקומית.

החוק החדש קובע כי מתנ"סים ומרכזים קהילתיים ייפתחו על ידי הרשויות המקומיות ותתקיים בהם פעילות תרבותית, חברתית ורוחנית. כיום, לציבור החילוני בישראל אין מקום מסודר שאליו הוא יכול ללכת בשבת עם המשפחה ולהעביר את השבת באופן משמעותי עם הקהילה. המטרה היא לפתוח את המרכזים הקהילתיים לכלל הציבור, בדומה לבתי הכנסת המשמשים את הציבור הדתי. החוק יאפשר מעבר מצריכה המונית לפעילויות פנאי מגוונות לכלל האזרחים.

תחבורה ציבורית בשבת - לשיקולה של הרשות המקומית

באשר לתחבורה הציבורית בשבת, העיקרון הוא שאין לפגוע בחופש התנועה בשבת, הכל כמובן בכפוף להוראות החוק. רשות מקומית שתרצה בכך, תוכל להפעיל תחבורה ציבורית בתחומה, במתכונת מצומצמת ותוך הגבלת הצורך.

תחבורה ציבורית - לשיקול הרשות המקומית. א (חדשות 2)

עוד אחד מהעקרונות הבולטים בהצעת החוק הוא הזכות של עובד שלא לעבוד בשבת (או ביום אחר בהתאם לדתו). לכל עובד תעמוד הזכות לשבות ביום המנוחה שלו ואסור למעביד לפגוע בו או להפלות אותו על בסיס החלטתו שלא לעבוד. ככל שתתקיים עבודה בשבת, היא תיעשה במתכונת מצומצמת ותינתן האפשרות גם לעובד יהודי שמעוניין בכך.

הצעת החוק אף קובעת באופן מפורש כי על מנת שמועצת הרשות המקומית תקבע את חלוקת התקציב ועל מנת שהרשות תקבל את התקציב, תידרש חלוקת תקציבים שוויונית והוגנת, בהתאם לתבחינים שוויוניים ובהתאם לצרכי התושבים והקהילות השונות באותה הרשות.

"הוויכוח על השבת אינו ויכוח על מרכולים", מסרה ח"כ רות קלדרון. "זהו מאבק על הצביון היהודי של תל אביב, העיר העברית הראשונה ולמעשה על התרבות היהודית-ישראלית כולה. הרוב החילוני אמנם מאופק, אך לא יניח שיוציאו ממנו את הזכות לקיים חיים יהודיים חופשיים על פי דרכו. החוק מבקש לראשונה ליצור מציאות אשר מכירה גם בזכויות של הציבור החילוני בשבת ומטרת החוק היא לאפשר קיום חיים משותפים בכבוד הדדי".

"השבת הינה מתנה שקיבל העם היהודי מהקדוש ברוך הוא", טען ח"כ אלעזר שטרן. "הניכור כלפי הערכים היהודיים מחד גיסא וההתעלמות מהגוונים השונים של החברה הישראלית מאידך גיסא גורמים לפער הולך וגדל בין הישראליות ליהדות. ההצעה שאותה אנו מתכוונים להגיש מחזקת את ייחודה של השבת בציבוריות הישראלית, תוך התמודדות אמיתית עם הרצון לשמור על אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ולשמור על אופייה הדמוקרטי".