היועץ המשפטי של הכנסת: קושי בתכנית לפיד

הכנסת תאשר הלילה בקריאה ראשונה את היוזמה של לפיד ל-0% מע"מ, אבל מכשול גדול מאיים על יוזמת הדגל של שר האוצר, כשאיל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת, אומר כי "קשה לראות כיצד התכנית מתיישבת עם המבחנים החוקתיים המקובלים"

"ההצעה לא תעמוד במבחן החוקתי". לפיד

היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, יוצא נגד תכנית "0% מע"מ" של שר האוצר יאיר לפיד. בתשובתו לפנייתה של חברת ועדת הכספים ח"כ סתיו שפיר (העבודה) הוא קובע כי "אף שתכליותיה של הצעת החוק ראויות, היא סובלת מקשיים חוקתיים ניכרים וקשה לראות כיצד היא מתיישבת עם המבחנים החוקתיים המקובלים". הלילה (ב') אושרה ההצעה בקריאה ראשונה בכנסת, אך בדיון בוועדת הכספים היא צפויה להיתקל במכשול.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

ינון מצביע על ההבדלים בהטבות שכוללות התכנית בתוכה בין קבוצות שונות באוכלוסיה, בראשם ההבחנה בין אלה שמשרתים בצה"ל לאלה שלא. "ההבחנה בין קבוצות אוכלוסייה שונות לצורך חלוקת הטבות אפשרית אם היא מבוססת על שוני בין הקבוצות הרלוונטי למהותה של ההטבה הנדונה", כתב ינון, "אולם בכך אין די כדי 'להכשיר' את הפגיעה בשוויון החוקתי".

היועץ המשפטי של הכנסת מבהיר כי על לפיד יהיה לעבוד קשה כדי לשכנע את חברי הוועדה להצביע בעד חוק שגם כלכלנים בכירים מתנגדים לו מקצועית. "ככל שהצעת החוק תאושר בקריאה הראשונה, יהיה על הוועדה להעמיק בבירורה של סוגיה מקצועית זו, ועל חבריה יהיה להשתכנע כי בניגוד לעמדתם של אותם כלכלנים, קיימת זיקה בין האמצעי לבין המטרה ברמה המצדיקה את הפגיעה בשוויון", כתב ינון.

בשורה התחתונה, ממליץ ינון, יש לשנות את הצעת החוק הנוכחית. "במידה וההצעה תאושר בקריאה הראשונה, אני סבור כי על ועדת הכספים לתקנה כך שתעמוד במבחנים החוקתיים המקובלים", כתב.

"לא חסרים שימושים ראויים לכסף". שפיר (יח"צ)

ח"כ סתיו שפיר מציעה לוותר על הצעת החוק ולמצוא פתרונות אחרים במקומה. "במיליארדי השקלים שמוקצים לתכנית הזאת אפשר היה לעזור לכל הזוגות הצעירים בישראל, לא רק לאלו שיש להוריהם כסף לדירה", אמרה.

ויש לה גם הצעות מפורטות: "להעביר חוק שידרוש ש-10% מכל בנייה חדשה יוקצה לדיור בר בשגה בעלות של מיליארד שקלים בלבד וכך להקצות 10,000 דירות לבעלי שכר חציוני או לספק סיוע לשכר דירה ל-60 אלף איש ב-500 מיליון שקלים - ועוד לא הגענו לחצי מהסכום שלפיד זרק מכספי המסים שלנו. לא חסרים שימושים ראויים לכסף שלנו שיתפרו את בעיית הדיור ותכנית לפיד היא לא אחד מהם".

הצעת החוק הנוכחית מבחינה בין שתי קבוצות. האחת - רוכשים ששירתו בשירות צבאי, לאומי, או אזרחי למשך לפחות 21 חודשים, או הוכרו כבעלי שיעור נכות או מוגבלות קשה (המוגדרים בהצעת החוק כרוכשים "מוטבים"), שיהיו זכאים להטבה של מע"מ בשיעור 4% בקניית דירה שמחירה (כולל מע"מ) לא עולה על 2.1 מיליון שקלים. כלומר, תוענק להם הטבה מרבית בשיעור של 100,444.

השנייה - רוכשים אשר לא שירתו בשירות צבאי, לאומי או אזרחי, ושאינם מוכרים כבעלי שיעור נכות או מוגבלות קשה (המוגדרים בהצעת החוק כרוכשים "זכאים") שיהיו זכאים להטבה האמורה רק
בגין קניית דירה שמחירה (כולל מע"מ) לא עולה על 834,444 שקלים. כלומר, תוענק להם הטבה מרבית בשיעור של כ-203,444 שקלים.