כנסת ברשת - 5.3.15

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת