מבקר המדינה: כשלים חמורים בניהול בפרויקט תיעוד מורשת ורכוש יהדות ערב ואירן

מבקר המדינה יוסף שפירא מוצא ליקויים חמורים ואי-קיום של החלטות הממשלה לאורך עשורים, בפרויקט שנועד לאמוד את רכוש ולשמר את המורשת של יהודי ערב שעלו לארץ. לבקשת הוועדה לביקורת המדינה, מוצא המבקר כי למרות שמספר היהודים שנולדו במדינות ערב פוחת והולך, החלטות הממשלה לא מבוצעות והתיעוד מתבצע בעצלתיים

מבקר המדינה יוסף שפירא (חדשות 2)

מבקר המדינה יוסף שפירא מפרסם היום (ד') חוות דעת שמותחת ביקורת על התנהלות המדינה בנושא איסוף המידע על הרדיפות מהן סבלו היהודים ועל הרכוש שהשאירו מאחוריהם - וטוען שהמדינה מתנהלת באיטיות רבה, במיוחד בהתחשב בגיל המבוגר של הישראלים שנולדו במדינות ערב ובכך שמספרם פוחת והולך מדי שנה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בביקורת שערך משרד המבקר נמצא כי אין מדיניות כוללת לאיסוף המידע, והוועדות שהוקמו לא מילאו את תפקידן בנושא. המבקר גם מצא שהממשלה לא פעלה לאכיפת החלטותיה לאורך השנים. עוד צוין, כי הממשלה אף לא הקצתה תקציב מתאים ליישום התכנית. המבקר קובע כי נוכח החשיבות של תיעוד זכויות היהודים שנולדו במדינות ערב ובאירן, ובייחוד נוכח הזדקנות האוכלוסייה, ראוי שהממשלה תפעל להסדיר את האמצעים המתאימים למימוש ההחלטות שנתקבלו בנושא.

עם הקמת המדינה התרחשו חילופי אוכלוסיות בקנה מידה נרחב במזרח התיכון: מאות אלפי ערבים נמלטו מהשטח שהפך למדינת ישראל ובמקביל מאות אלפי יהודים נמלטו ממדינות ערב ועלו לארץ. 

ב-1948 חיו במדינות ערב ובאירן קרוב למיליון יהודים, וערכו של הרכוש שהיה בבעלותם נאמד במיליארדי דולרים. שני שליש מהיהודים הללו היגרו לישראל, בה חיו ב-2011 375 אלף יהודים ילידי מדינות ערב ואירן. החלטת ממשלה לאסוף חומר ולחקור את הפגיעות ביהודים וברכושם נתקבלה כבר ב-1969, החלטה שחודשה והורחבה בין השנים 2002 ל-2007. באוקטובר 2009 החליטה הממשלה להעביר את האחריות לנושא למשרד לאזרחים ותיקים.

מולא רק 1% מכמות הטפסים שנקבעה ביעד

משרד מבקר המדינה מצא ליקויים בפעילות המשרד לאזרחים ותיקים, המשרד שהיה אמור לבצע את הפרויקט. המשרד יצא במסע פרסום לקידום הנושא רק עשר שנים אחרי החלטת הממשלה, למרות שכל השתהות בפרסום משמעותה מספר הולך ופוחת של אנשים שאת זכויות ומורשתם ניתן לתעד. המשרד ביצע איסוף מועט של טפסי תביעה - אחת הדרכים העיקריות לרישום תביעות אישיות של יוצאי מדינות ערב.

עד 2013 התקבלו 130 טפסים בלבד, 1% מהיעד שנקבע. מדובר בכמות זעומה, והמבקר קובע כי המשך איסוף של כמה מאות טפסים בלבד בשנה מפחית את הסיכוי להשלים את רישום הזכויות ותיעוד המורשת של יהודי מדינות ערב ואירן.

המבקר: "על הממשלה לפעול לקיום החלטותיה"

תכנית חלוץ (פיילוט) לתיעוד ורישום פעלה באופן לקוי גם כן, כשעד סיום הביקורת לא הוחל בפעולות לרישום ותיעוד סיפוריהם של היהודים ממדינות ערב - מטרת התכנית. הממשלה קבעה שיש למחשב את הנתונים שנאספים כדי ליצור מאגר נתונים מרכזי ואמין, אך המשרד לאזרחים ותיקים לא יצר את מאגר שכזה, למרות שהאחריות הועברה אליו כבר ב-2010.

המבקר קובע כי הממצאים שעובדי משרדו מצאו מלמדים על מחויבות בלתי מספקת של הממשלה לביצוע החלטותיה ועל פעילות מצומצמת של המשרד לאזרחים ותיקים שהיה אמון על הנושא. "על הנוגעים בדבר לפעול ביתר שאת לקידום התיעוד של מורשת יהודי ערב ואירן, נוכח חשיבות הנושא, ובפרט מאחר שמדובר באוכלוסייה מבוגרת שהולכת ומתמעטת. על ממשלת ישראל לוודא את ביצוע החלטותיה בעניין זה ואת הסדרת האמצעים המתאימים לכך בהתאם", מסכם המבקר שפירא.

בהכנת הכתבה השתתף יונתן בייסקי