מועמד עד הבית: הפרלמנט של כחלון

חודש וחצי לפני הבחירות, בין 15 ל-20 אחוזים מבעלי זכות הבחירה עדיין לא החליטו למי להצביע - אז החלטנו לעזור להם ולהביא אליהם את המועמדים. בכל שבוע יפגשו המתלבטים של חדשות השבת באשדוד מועמד אחר. זה מה שקרה כשהפרלמנט שלנו פגש את משה כחלון