היום: חוק הגיוס מגיע לכנסת

מליאת הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על חוק הגיוס שגיבשה ועדת השרים בראשות יעקב פרי. אם תעבור הצעת החוק את כל הליכי החקיקה הדרושים, החל מעוד ארבע שנים יחויבו צעירים חרדים בני 18 להתגייס לצה"ל

חוק הגיוס מגיע לכנסת, אילוסטרציה (רויטרס)

החוק לשוויון בנטל מגיע לכנסת: מליאת הכנסת תצביע היום (ב') בקריאה ראשונה בשתי הצעות החוק, שגיבשה הוועדה לשוויון בנטל בראשות השר יעקב פרי, לשילוב תלמידי הישיבות בשירות הצבאי והאזרחי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

לפי המתווה שגיבשה ועדת פרי, שאושר בממשלה לפני כשבועיים, החל מעוד ארבע שנים צעירים חרדים יחויבו להתגייס לצה"ל בגיל 18, למעט 1,800 שיוגדרו כ"עילויים" וימשיכו בלימוד תורה. כאמור, הצעת החוק אושרה בממשלה ברוב גדול של 14 שרים מול ארבעה שרים שהתנגדו.

המתווה כולל גם תיקונים לחוק שירות הביטחון, חוק שירות אזרחי חדש והשלמות חקיקה נוספות. על פי הרפורמה עליה הושגה הסכמה בוועדת פרי ושהוכנסה להצעת החוק, שתובא היום לראשונה להצבעת חברי הכנסת, יוחלף חוק טל אשר פקע תוקפו בקיץ האחרון בהוראת בג"ץ וכן יוטלו סנקציות פליליות על צעירים חרדים שלא יתייצבו לגיוס.

סנקציות פליליות למשתמטים. פרי (קובי גדעון לע"מ)

על פי המתווה החלופי, עד יולי 2017 ייקבעו יעדי גיוס מרצון לתלמידי הישיבות, כמו גם היעד להצטרפותם לשירות אזרחי. ארבע השנים עד אז יוגדרו כתקופת הסתגלות ולא תהיה בהן חובת גיוס לתלמידי הישיבות. בו בעת, יינתנו תמריצים כלכליים כדי לעודד גיוס לצה"ל ולשירות האזרחי. במקביל, יקפידו על האכיפה כי צעירים חרדים שהצהירו על "תורתם אומנותם" - אכן לומדים בישיבות. ביולי 2017 - תחול חובת הגיוס הכללית על תלמידי הישיבות בגיל 18, למעט אותם "עילויים" שיוכלו להמשיך ולקבל דחיית שירות עד לגיל 26 - אז יוכלו לקבל פטור משירות.

שירות החובה לנשים יתארך

בהתאם להצעה, יגדל היקפו של השירות האזרחי הנדרש מתלמידי הישיבות באופן משמעותי, יוגדרו תחומי השירות ויוקם, לראשונה, מסלול שירות אזרחי-ביטחוני שהיקפו נרחב יותר ממסלול השירות האזרחי הרגיל והמיועד לתפקידים משמעותיים בגופים בעלי אופי ביטחוני, כדוגמת המשטרה ושירות בתי הסוהר.

הצעת החוק, עליה יצביעו היום חברי המליאה, כוללת גם קיצור משך זמן שירות החובה לגברים ל-32 חודשים. לעומת זאת, שירות החובה לנשים - צפוי להתארך ל-28 חודשי שירות. חברי הוועדה אף הסדירו את סוגיית אורך שירותם של בני ישיבות ההסדר, עליה התעוררה מחלוקת בעבר.