מהפכת הגיוס: חוק השוויון בנטל אושר בממשלה

לאחר תקופה ארוכה של עימותים ומשברים קואליציוניים, הממשלה אישרה ברוב של 14 שרים את מתווה הגיוס שגיבשה ועדת פרי לשוויון בנטל. בפתח הישיבה התייחס ראש הממשלה למתווה והבטיח: "נתחשב בצרכים המיוחדים של הציבור החרדי". בנוסף קרא נתניהו להשלים גם את הטיפול בשילוב ערביי ישראל בנטל

מתווה השוויון בנטל אושר בממשלה (AP)

צעד שיביא לשינוי או לעימות? ברוב של 14 שרים מול 4 שהתנגדו, אישרה בצהריים (א') הממשלה את חוק השוויון בנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה לחוק ואמר: "אנחנו נעשה את השינוי הזה בהדרגה, תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של הציבור החרדי". השרים שנמנעו הם סופה לנדוור, יאיר שמיר, יצחק אהרונוביץ' ואורי אריאל מהבית היהודי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

לדברי נתניהו, המטרה היא קידום שני יעדים: שילוב של צעירים חרדים בשירות בצה"ל ובשירות הלאומי, ושילובם בשוק העבודה. "אני מייחס חשיבות רבה גם לשילובם של ערביי ישראל בשוויון בנטל ובמתווה המוצע יש התייחסות לנושא", אמר נתניהו אך ציין: "לדעתי הוא עדיין איננו שלם ונצטרך להמשיך ולטפל בעניין".

לפי המתווה שגיבשה ועדת פרי ואושר בממשלה, החל מעוד ארבע שנים צעירים חרדים יחויבו להתגייס לצה"ל בגיל 18, למעט 1,800 שיוגדרו כ"עילויים" וימשיכו בלימוד תורה. החוקים יועברו כעת להמשך חקיקה והצבעה בכנסת.

המתווה כולל גם תיקונים לחוק שירות הביטחון, חוק שירות אזרחי חדש והשלמות חקיקה נוספות. על פי הרפורמה עליה הושגה הסכמה בוועדת פרי, יוחלף חוק טל אשר פקע תוקפו בקיץ האחרון בהוראת בג"ץ, יוטלו סנקציות פליליות על הצעירים החרדים שלא יתייצבו לגיוס.

על פי המתווה החלופי, עד יולי 2017 ייקבעו יעדי גיוס מרצון לתלמידי הישיבות, כמו גם היעד להצטרפותם לשירות אזרחי. ארבע השנים עד אז יוגדרו כתקופת הסתגלות ולא תהיה בהן חובת גיוס לתלמידי הישיבות. בו בעת, יינתנו תמריצים כלכליים כדי לעודד גיוס לצה"ל ולשירות האזרחי. במקביל, יקפידו על האכיפה כי צעירים חרדים שהצהירו על "תורתם אומנותם" - אכן לומדים בישיבות. ביולי 2017 - תחול חובת הגיוס הכללית על תלמידי הישיבות בגיל 18, למעט אותם "עילויים" שיוכלו להמשיך ולקבל דחיית שירות עד לגיל 26 - אז יוכלו לקבל פטור משירות.

בהתאם להצעה, יגדל היקפו של השירות האזרחי הנדרש מתלמידי הישיבות באופן משמעותי, יוגדרו תחומי השירות ויוקם, לראשונה, מסלול שירות אזרחי-ביטחוני שהיקפו נרחב יותר ממסלול השירות האזרחי הרגיל והמיועד לתפקידים משמעותיים בגופים בעלי אופי ביטחוני (כדוגמת המשטרה ושירות בתי הסוהר).

הארכת השירות לנשים וקיצור השירות לגברים

בנוסף, השרים אישרו גם את קיצור משך זמן שירות החובה לגברים ל-32 חודשים. לעומת זאת, שירות החובה לנשים - צפוי להתארך ל-28 חודשי שירות. חברי הוועדה אף הסדירו את סוגיית אורך שירותם של בני ישיבות ההסדר, עליה התעוררה מחלוקת בעבר.

שר הפנים גדעון סער, הביע הסתייגות מהארכת השירות לבנות ל-28 חודשים ואמר כי מדובר בפועל בהגדלת אי השוויון בין בנות שמשרתות בצה"ל לכאלה שאינן משרתות. השר סער ציין, כי כבר היום יש השתמטות ניכרת של בנות המצהירות על טעמי דת על אף שאינן מקיימות אורח חיים דתי. "הבסיס הדמוגרפי של הבנות המשרתות בצה"ל הולך ומצטמצם ולא נכון להאריך להן את תקופת השירות", אמר השר סער. הוא הוסיף כי הוא מקווה שהנושא יישקל מחדש במהלך הליכי החקיקה או עד 2015 - מועד כניסתו לתוקף.

"עבדנו יותר מחודשיים בצורה אינטנסיבית ויסודית", הצהיר יו"ר הוועדה השר יעקב פרי. לדבריו, עבודת הוועדה נעשתה מתוך תחושת שליחות אמיתית של כל אחת ואחד מששת השרים. "לאחר אישור הממשלה יועברו החוקים להמשך חקיקה והצבעה בכנסת. אני מבין את המתח הרב הקיים בחברה החרדית, אך עם זאת על כולם להבין כי את העיוות שהלך והתעצם ב-65 השנים האחרונות חייבים לשנות ועכשיו".