נתניהו לקראת אישור חוק הגיוס: "נעשה את השינוי בהדרגה, נתחשב בחרדים"

לאחר תקופה ארוכה של עימותים ומשברים קואליציוניים, הממשלה דנה במתווה שגיבשה ועדת פרי לשוויון בנטל. בפתח הישיבה התייחס ראש הממשלה למתווה והבטיח: "נתחשב בצרכים המיוחדים של הציבור החרדי". בנוסף קרא נתניהו להשלים גם את הטיפול בשילוב ערביי ישראל בנטל

שינוי מדורג תוך כדי התחשבות: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר (א') לחוק השוויון בנטל, שהובא היום (א') לאישור הממשלה. "אחרי 65 שנים אנחנו מביאים היום לאישור הממשלה את המתווה להגברת השוויון בנטל", אמר נתניהו בפתח הישיבה. "אנחנו נעשה את השינוי הזה בהדרגה, תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של הציבור החרדי".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

לדברי נתניהו, המטרה היא קידום שני יעדים: שילוב של צעירים חרדים בשירות בצה"ל ובשירות הלאומי, ושילובם בשוק העבודה. "אני מייחס חשיבות רבה גם לשילובם של ערביי ישראל בשוויון בנטל ובמתווה המוצע יש התייחסות לנושא", אמר נתניהו אך ציין: "לדעתי הוא עדיין איננו שלם ונצטרך להמשיך ולטפל בעניין".

לפי המתווה שגיבשה ועדת פרי להסדרת החקיקה לשוויון בנטל, החל מעוד ארבע שנים צעירים חרדים יחויבו להתגייס לצה"ל בגיל 18, למעט 1,800 שיוגדרו כ"עילויים" וימשיכו בלימוד תורה. החוקים יועברו לאחר האישור להמשך חקיקה והצבעה בכנסת.

"הצלחנו בבית היהודי לקחת חוק רע ומנותק ולהגיע למתווה מוסכם וראוי שפועל לשילוב הציבור החרדי בצורה מדורגת וסבלנית", אמר שר הבינוי והשיכון אורי אריאל טרם הדיון, "אני מאמין שגם סוגיית הסנקציות הפליליות תבוא לידי פיתרון בוועדה בכנסת".

המתווה כולל גם תיקונים לחוק שירות הביטחון, חוק שירות אזרחי חדש והשלמות חקיקה נוספות. על פי הרפורמה עליה הושגה הסכמה בוועדת פרי, יוחלף חוק טל אשר פקע תוקפו בקיץ האחרון בהוראת בג"ץ, יוטלו סנקציות פליליות על הצעירים החרדים שלא יתייצבו לגיוס.

על פי המתווה החלופי, עד יולי 2017 ייקבעו יעדי גיוס מרצון לתלמידי הישיבות, כמו גם היעד להצטרפותם לשירות אזרחי. ארבע השנים עד אז יוגדרו כתקופת הסתגלות ולא תהיה בהן חובת גיוס לתלמידי הישיבות. בו בעת, יינתנו תמריצים כלכליים כדי לעודד גיוס לצה"ל ולשירות האזרחי. במקביל, יקפידו על האכיפה כי צעירים חרדים שהצהירו על "תורתם אומנותם" - אכן לומדים בישיבות. ביולי 2017 - תחול חובת הגיוס הכללית על תלמידי הישיבות בגיל 18, למעט אותם "עילויים" שיוכלו להמשיך ולקבל דחיית שירות עד לגיל 26 - אז יוכלו לקבל פטור משירות.

הארכת השירות לנשים וקיצור השירות לגברים

בנוסף, יעלה לאישור גם קיצור משך זמן שירות החובה לגברים ל-32 חודשים. לעומת זאת, שירות החובה לנשים - צפוי להתארך ל-28 חודשי שירות. חברי הוועדה אף הסדירו את סוגיית אורך שירותם של בני ישיבות ההסדר, עליה התעוררה מחלוקת בעבר.

"עבדנו יותר מחודשיים בצורה אינטנסיבית ויסודית", הצהיר יו"ר הוועדה השר יעקב פרי. לדבריו, עבודת הוועדה נעשתה מתוך תחושת שליחות אמיתית של כל אחת ואחד מששת השרים. "לאחר אישור הממשלה יועברו החוקים להמשך חקיקה והצבעה בכנסת. אני מבין את המתח הרב הקיים בחברה החרדית, אך עם זאת על כולם להבין כי את העיוות שהלך והתעצם ב-65 השנים האחרונות חייבים לשנות ועכשיו".