וינשטיין נגד דחיית הגיוס לחרדים: "לא שיוויוני"

בדיון בועדת פרי הביע היועץ המשפטי לממשלה את הסתייגויותיו מהמתווה שהוצע לשיוויון בנטל. לדבריו, ההצעה לדחות את גיוס תלמידי הישיבות במשך 4 שנים לגיל 21 אינה שיוויונית, מול המתגייסים בגיל 18 וקבע כי יש לתחום הוראה זו כקבועה בזמן. הוועדה קבעה: ההוראה תחול עד 2020 - אז יגוייסו צעירים חרדים בגיל 18

ועדת פרי דנה היום (ג') במתווה השוויון בנטל, אל מול הקשיים משפטיים. בשל הסתייגותו של היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין נקבע, כי בשנת 2020, מועד פקיעת הוראת השעה, תבוטל דחיית השירות לגיל 21 והאפשרות לשירות אזרחי במקום צבאי - הטבות שניתנות כיום לצעירים חרדים. המשמעות: ב-2020 יגוייסו צעירים חרדים בגיל 18.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 באינטרנט

לפי ההסדר שהציעה הוועדה בתחילה, עד ליולי 2017 ייקבעו יעדי גיוס מרצון לתלמידי הישיבות, כמו גם היעד להצטרפותם לשירות אזרחי. ארבע השנים עד אז יוגדרו כתקופת הסתגלות ולא תהיה בהן חובת גיוס לתלמידי הישיבות.

בו בעת, לפי המתווה, יינתנו תמריצים כלכליים כדי לעודד גיוס לצה"ל ולשירות האזרחי. במקביל, יקפידו על האכיפה כי צעירים חרדים שהצהירו על "תורתם אומנותם" - אכן לומדים בישיבות. ביולי 2017 - תחול חובת גיוס כללית על תלמידי הישיבות בגיל 18, למעט 1800 תלמידים שיוכלו להמשיך ולקבל דחיית שירות עד לגיל 26 - אז יוכלו לקבל פטור משירות.

תלמידי ישיבות בני 22 ביום החוק - יקבלו פטור מיידי

בדיון בוועדה אמר היועץ המשפטי לממשלה כי אין מניעה חוקתית לקבל את המתווה שהוצע, אבל בכפוף לשורה של הסתייגויות. וינשטיין טען כי ההחלטה בזמן תקופת ההסתגלות, לאפשר דחיית גיוס לתלמידי ישיבות לגיל 21 - היא הוראה שיש בה פגיעה בשיוויון כלפי מי שכן מתגייס בגיל 18. לכן קבע כי יש לקבוע אותה כהוראת שעה, קצובה בזמן, שכשתסתיים יצטרכו לבחון אותה מחדש. באשר לחלופת השירות האזרחי במקום שירות צבאי לתלמידי ישיבות בלבד, הבהיר היועץ המשפטי לממשלה כי גם הצעה זו אינה שוויונית ולכן גם עליה להיות קצובה בזמן.

היועץ המשפטי לממשלה התייחס גם לגילאי הפטור. לפי המתווה של ועדת פרי, תלמידי ישיבות שיהיו בני 22 ומעלה ביום תחילתו של החוק יוכלו לקבל פטור מיידי. תלמידים שיהיו בני 22-18 במועד תחילת החוק יוכלו לקבל פטור עם הגיעם לגיל 24.

"לקבוע הוראות שעה". וינשטיין, ארכיון (חדשות 2)

פרץ: "אני לא מרוצה"

"אין מניעה חוקתית לקבוע את גיל 24 כגיל הפטור לתלמידי הישיבות שביום תחילת החוק יהיו בני 22-18", ציין וינשטיין, "בנוסף, קביעת גיל הפטור והעמדתו על 24 תחול למעשה על קבוצה מוגדרת ותחומה מאפיין זה יש בו כדי להפחית את היקפי הפגיעה בשוויון בהיותה, גם בהיבט הזה למוגבלת וקצובה בזמן".

לפי ההסדר שהציעה ועדת פרי, יגדל משך השירות הפעיל של תלמידי ישיבות ההסדר בחודש אחד, מ-16 חודשים ל-17 חודשים. "אני מבקש להפנות את תשומת הלב לקושי המשפטי הכרוך בקביעת משך שירות כה מקוצר לתלמידי ישיבות ההסדר וזאת ביחס למשרתים אחרים בשירות צבאי, המחוייבים כיום לשרת 36 חודשים", ציין היועץ המשפטי וקרא לבחון את הנושא שוב עם סיום תקופת ההסתגלות.

"אני לא מרוצה", אמר השר להגנת הסביבה עמיר פרץ לאחר הדיון, " העובדה שישיבות ההסדר יהיו במצב שהן משרתות פחות בעוד 4 שנים - פחות מאשר הישיבות החרדיות זה דבר לא ראוי". לדבריו, היועץ המשפטי לממשלה בהמלצתו כיוון לאותו כיוון שהוא התווה בעצמו. "בסופו של דבר התקבלה החלטה שרק בעוד 4 שנים יהיה דיון על העלאה מחדש של משך שהירות שה משרתים - גם זה הישג, אבל לא מספיק".