וינשטיין: "קשיים חוקתיים" בהעדפת יוצאי צבא

היועץ המשפטי לממשלה הביע את התנגדותו להצעת החוק של ח"כ יריב לוין, שאושרה בוועדת השרים לחקיקה וקוראת להעדיף יוצאי צבא ושירות לאומי ואזרחי בהקצאות קרקעות ומעונות סטודנטים. וינשטיין הבהיר כי הצעת החוק "פוגעת בזכות לשוויון", ואמר שקיימים בה "קשיים חוקתיים כבדי משקל"

"קשיים חוקתיים כבדי משקל" בהצעת החוק (חדשות 2)

ועדת השרים תומכת בעדיפות בדיור ליוצאי צבא - היועץ המשפטי מתנגד: יהודה וינשטיין פרסם הערב (א') את עמדתו, שלפיה הצעת החוק שאושרה היום בוועדת השרים לחקיקה וקוראת להעדפת יוצאי צבא, שירות לאומי ושירות אזרחי בדיור "פוגעת בזכות לשוויון".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעת חוק של ח"כ יריב לוין (הליכוד ביתנו), שמקנה עדיפות למי ששירת בשירות צבאי, אזרחי או לאומי בנגישות לקרקעות המדינה ולקבלת דיור במעונות סטודנטים. החוק, ששמו "חוק זכויות התורמים למדינה", קורא לאפשר העדפה של יוצאי צבא גם בשוק הפרטי.

החוק מציע גם להעדיף את משרתי הצבא והשירות האזרחי והלאומי גם בשוק הפרטי, וקובע שיהיה ניתן לסרב לחתום חוזה העסקה או הזמנת מוצרים ושירותים ממי שלא שירת בצבא. החלטת הוועדה לתמוך בהצעה הותנתה בכך שהיא לא תחול על אנשים עם מוגבלות, וכי המשך הליכי החקיקה יעשה בתיאום עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים.

ועדת השרים לחקיקה תומכת, הויועץ המשפטי מ (פייסבוק)

"קשיים חוקתיים כבדי משקל"

היועץ המשפטי לממשלה הבהיר שההצעה פוגעת בזכות לשוויון המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, פגיעה שאיננה עומדת בפסקת ההגבלה של חוק היסוד. לדברי וינשטיין, קיימים "קשיים חוקתיים כבדי משקל" בהעדפת משרתי צבא בנגישות למשאבים מוגבלים כגון קרקעות מדינה, מכיוון שהקצאתם לאדם אחד באה בהכרח על חשבון אחרים, ולכן יש לחלק משאבים אלו באורח שוויוני.

הוא הוסיף כי "הפגיעה בשוויון הגלומה בהצעת החוק מופנית כלפי קבוצות באוכלוסיה הסובלות ממילא מהפליה עמוקה. אשר על כן, חייבת אותה פגיעה לעמוד בכל התנאים הקבועים בפסקת ההגבלה הקבועה בחוק היסוד, וביסודם הדרישה שהפגיעה תיעשה לתכלית ראויה ותהיה מידתית". היועץ המשפטי הבהיר כי אין מניעה משפטית לתגמול כספי, אך לא לפגיעה בקבוצות מופלות.