חיילים וקצינים: "לא נותנים לנו להתמודד בבחירות לכנסת"

הוראות סותרות למעשה לא מאפשרות לרוצים לעשות כן להתמודד בגלל הזמנים שקובע החוק בשל הקדמת הבחירות. החיילים והקצינים שרוצים להתמודד טוענים: מדובר באפליה. הם פנו במכתב לבכירים בצבא במטרה שהעניין יוסדר. צה"ל: הנושא נבחן

למצולמים אין קשר לנאמר (Yossi Zeliger/FLASH90)

חיילים ואנשי קבע שמעוניינים להתמודד ברשימות השונות לכנסת בבחירות הקרובות טוענים כי צה"ל עושה הכל כדי למנוע מהם לעשות כן. בין היתר טוענים אנשי הקבע, שבצבא לא פרסמו כמתחייב בחוק את האפשרות להתמודד ולא יכולים לשחררם משירות עקב קיצור הבחירות וזאת תוך סתירת הנחיות קיימות בנושא, כך נודע לראשונה לחדשות 2 Online.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

חוק הבחירות לכנסת קובע מפורשות כי שירותו של קצין או נגד בשירות קבע בצה"ל או חיילים בשירות חובה ששמם נכלל ברשימה המתמודדת לבחירות יופסק לאלתר. עוד נקבע כי יש לחדול את שירותו של החייל 100 ימים לפני הבחירות.

אלא שמועד קיום הבחירות לכנסת ה-20 נקבע ל-17 במרס 2015, בעוד ההחלטה התקבלה רק ב-18 בדצמבר. על כן, על פי הסעיף לחוק על החייל להיות משוחרר בתוך 10 ימים מקביעת המועד. כך למעשה המועד האחרון לשם התמודדות לבחירות היה 18 בדצמבר.

עם זאת, על פי מסמך שהוצא על ידי לשכת היועמ"ש לוועדת הבחירות לכנסת, היום הקובע להגשת מועמדות לבחירות הוא 28 בינואר. על פי פקודת שירות הקבע בצבא, שחרורו של חייל או קצין לצורך התמודדות בבחירות ייעשה רק לאחר ששמו יפורסם ברשימת המועמדים. בכך נוצרת סתירה שלא מאפשרת לחיילים התמודדות.

לפיכך, קצין או חייל שהיו אמורים להשתחרר עד ל-18 בדצמבר, בעוד הרשימה של המפלגה במסגרה הם אמורים להתמודד מוגשת רק ב-28 בינואר, לא יוכלו להתמודד.

מכשול בדרך לכנסת (AP)

"זו אפליה, לא עדכנו את החיילים"

מספר חיילים בשירות סדיר וקצינים בקבע שמעוניינים להתמודד בבחירות פנו לבכירים בצה"ל כדי לפתור את הבעיה. "בפועל, ספק רב מתעורר בשאלה כיצד יכול משרת קבע או חייל בצה"ל להשתחרר משירות בגין התמודדות בבחירות בשעה שהרשימות מוגשות רק כחודש וחצי לאחר המועד האחרון שהיה עליו להשתחרר על פי החוק", טוען סנגורם של החיילים עו"ד עידן פסח ממשרד כץ, קוזניץ, פסח ושות'.

"צה"ל לא שחרר בפועל ולא יכול היה לשחרר קצין בשירות קבע או חייל אך בשל הודעתו, וזאת בשעה שטרם באו לעולם רשימות המועמדים, על פי לוז הזמנים של ועדת הבחירות המרכזית".

בעיה נוספת אותה מעלים הפונים היא אפליה בעניין חובת היידוע על ההתמודדות לכנסת. כך, נציב שירות המדינה הוציא ב-10 בדצמבר בשנה שעברה הודעה לכלל עובדי המדינה על קביעות חוק הבחירות, התקופה להפסקת עבודה ונושא המועדים לצורך התפטרות לשם התמודדות בבחירות. הודעה כזו לא נמסרה לחיילי צה"ל וקציניו, זאת על אף שקביעות החוק זהות לחלוטין ביחס לעובדי מדינה ולחיילי צה"ל.

עו"ד עידן פסח (www.army.co.il)

"אין כל ספק שאין זה מהאינטרס של צה"ל כי חייליו וקציניו יועמדו על זכותם להתמודד ככל אזרח בישראל לבחירות לכנסת, וכפועל יוצא מכך יופסק שירותם הצבאי, אולם אין זה מתקבל על הדעת כי בשל אינטרס זה ימנע צה"ל, באורח מופגן לעומת נציבות שירות המדינה, מלהודיע לציבור המשרתים על זכותם".

במכתב ששיגר סנגורם הבוקר (א') לראש מחלקת הסגל באגף כוח האדם, תא"ל מיכל בן מובחר ולראש מדור סגל ייצוג ותע"צ, רב סרן צביקה גלבוע, הוא מבקש לשחרר את החיילים שהוכח כי שמם נכלל ברשימת המועמדים לכנסת, וכן להורות על מתן הודעה מיידית לכלל החיילים בדבר זכותם להיבחר לכנסת והפרוצדורה למימוש זכותם זו.

לדברי עו"ד פסח, בפועל, "נוצר מצב כי בשל הקדמת הבחירות הנוכחיות ממועדן המקורי ובשל אי בהירות מכוונת בין החוק לבין פקודות מטכ"ל - נמנעת באופן פרוצדורלי ממשרתי צה"ל האפשרות להתמודד ומדובר בעיוולת של ממש ואפליה קשה של משרתי צה"ל לעומת אזרחים אחרים במדינה".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "הפנייה המדוברת תיבחן על ידי הגורמים המוסמכים בצה"ל ותיענה במישרין לפונה. עם זאת יצויין, כי בהתאם לסעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת, התשכ"ט- 1969, קציני צבא בשירות קבע בצה"ל לא יהיו מועמדים לכנסת, זולת אם חדלו להיות קציני צבא לפני היום הקובע, שהוא בבחירות לכנסת ה-20 10 ימים מיום קביעת מועד הבחירות. פקודות הצבא מטילות על משרת קבע המבקש להתמודד בבחירות לפנות למפקדיו ולבקש אישור להתמודד לכנסת, כפי שכבר קרה בעבר ובבחירות קודמות, ארציות ומקומיות. כל פנייה כזו הייתה נבחנת לגופה ולחיוב".

לפניות לכתב: MatanH@ch2news.tv