היועץ המשפטי של הכנסת: "ח"כים שיחשפו מידע אסור בפרסום – יישפטו"

חוות דעת שכתב היועץ המשפטי של הכנסת קובעת שלחברי כנסת אין זכות, למרות חסינותם המשפטית, להפר צווי איסור פרסום מעל בימת הכנסת. עם זאת, מדגיש היועמ"ש שלא מדובר ישירות בח"כים שחשפו את פרשת האסיר X. ההחלטה הסופית נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה

טיבי, גלאון וחנין. יעמדו לדין? (חדשות 2)

לא חסינים? חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, קובעת שחסינותם של חברי הכנסת אינה מגנה עליהם מפני שיפוט על הפרת צווי איסור פרסום. היועמ"ש ציין שאיננו מתייחס ל"פרשת האסיר איקס", אותה חשפו ח"כים בכנסת כשעוד הייתה תחת צו איסור פרסום גורף.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

שלושה חברי כנסת, אחמד טיבי, זהבה גלאון ודב חנין, דיברו על הנושא במליאת הכנסת שהועברה בשידור ישיר בערוץ הכנסת, אך רק ח"כ טיבי פירט במפורש על הפרשה, בעוד גלאון וחנין פירטו על "פרשה עלומה".

עו"ד ינון מסביר בחוות הדעת, כי אמנם חוק חסינות הכנסת מגן על חבר כנסת במילוי תפקידו, אולם "מן העבר השני עומדים העקרונות של שלטון החוק והשוויון בפני החוק שלפיהם הפרת החוק אסורה על כל אדם, על אחת כמה וכמה על נבחר ציבור שאמור לשמש דוגמה לציבור כולו ושהפרת החוק מצידו עלולה אף לגרור פגיעה באמון הציבור בכנסת ובחברי הכנסת".

"תכנון מראש של התבטאות המהווה עבירה"

ינון מבהיר כי המבחן הוא מבחן הפסיקה של בית המשפט העליון, ולפיו "חבר הכנסת ייהנה מחסינות על התבטאות אסורה רק אם במסגרת הפעילות המותרת והלגיטימית שלו הוא גלש, שלא מתוך תכנון מוקדם, לאותו מתחם אסור של התבטאויות שאזרח מן השורה היה נתבע או עומד בגינן לדין". לפי מבחן זה, מסכם ינון, "תכנון מראש של התבטאות המהווה עבירה, לא חוסה תחת החסינות וניתן כעיקרון להעמיד חבר כנסת לדין בגינה, כמו כל אדם אחר. בכלל זה, פרסום מתוכנן של עניינים סודיים שפרסומם מהווה עבירה, בין במליאת הכנסת ובוועדות ובין בתקשורת או בכל מסגרת אחרת, אינו חוסה תחת החסינות וחבר הכנסת עלול להיחקר ולעמוד לגין בגינו".

היועץ מוסיף כי "מליאת הכנסת וועדותיה אינן כשלעצמן 'שטח חסין' מפני העמדה לדין, וכי אין בעצם העובדה שההתבטאות האסורה נאמרה בכנסת כדי שהחסינות תתפרשֹ עליה באופן אוטומטי, גם אם באופן טבעי דברים הנאמרים במליאה קרובים ביותר לליבת תפקידו של חבר הכנסת".

אף כי חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת ברורה למדי, הוא מדגיש כי "ההחלטה על חקירה והעמדה לדין של חברי כנסת מצויה בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה, אשר פועל לפי המבחנים שפורטו לעיל, בצירוף המבחנים הרגילים להעמדה לדין, שבמסגרתם נבחן אם יש 'עניין לציבור' בהעמדה לדין, בין היתר, בהתחשב בחומרת ההתבטאות, הנזק שנגרם מהפרסום, וכיוצ"ב". 

במקביל, תגיש מחר ח"כ מירי רגב הצעת חוק שתכליתו להעמיד לדין חברי כנסת שיפרו כל צו של איסור פרסום של בית משפט או את חוק הצנזורה, כך שיוכלו להיות מועמדים לדין פלילי ואף תוסר חסינותם. "ח"כים אינם מעל החוק, לא נכון שבשביל כותרת יפגעו בביטחון המדינה", אמרה רגב.