דוח המבקר: 50 אלף שקלים לארוחה בבית נתניהו

מבקר המדינה מפרסם דוח שסוקר את הוצאות כספי מימון המפלגות על ידי הסיעות בכנסת. 5 סיעות ביצעו הוצאות לא תקינות ובהן הליכוד שמימנה ארוחת גיבוש בבית רה"מ. סיעת תע"ל מימנה בכספי מימון המפלגות נסיעה לחו"ל. עוד בדוח: דיווחים חלקיים וקבלות שנעלמו

ארוחה ל-120. נתניהו (AP)

מבקר המדינה יוסף שפירא פרסם היום דוח ביקורת על ההתנהלות הכלכלית של המפלגות בישראל, שבדק אם הן עמדו בתנאי חוק מימון מפלגות. המבקר מצא כי שלוש סיעות לא ניהלו את חשבונותיהן לפי ההנחיות: המפד"ל, בל"ד וארץ ישראל שלנו (שרצה כחלק מהאיחוד הלאומי), וחמש סיעות הוציאו את כספי המסים שלנו על הוצאות שאינן מקובלות: הליכוד, אגודת ישראל, מרצ, תע"ל ומד"ע.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

על פי החוק, המפלגות מקבלות מימון ממשלתי לפי ייצוגן בכנסת. המבקר מציין כי רוב מכריע של הסיעות בכנסת נמצאות בגירעון, שמקורו בהוצאות בתקופת הבחירות. המבקר מוצא כי הסיעות נוהגות לתכנן תקציב גירעוני לתקופת הבחירות, והכסף השוטף למימון המפלגות, שנועד לממן פעילות שוטפת ושמירת קשר עם הציבור, משמש למעשה לכיסוי גרעונות מתקופת הבחירות. לכן, המבקר קורא שוב לסיעות לנהוג בריסון ובחיסכון במשאבים הציבוריים שהם מקבלים מהמדינה, ולהשתמש בהם לפי תכלית החוק והוראותיו.

בנוגע למפלגת השלטון, הליכוד, מציין המבקר כי היא מימנה ארוחת ערב ל-120 איש בביתו של ראש הממשלה נתניהו בסכום של יותר מ-50 אלף שקלים מכספי משלם המסים. עוד מצא המבקר כי כספי מימון מפלגות שימשו גם עבור מתנות לאירועים פרטיים בסכום של 8,600 שקלים: "הענקת מתנות מעוררת חשש להשפעה לא ראויה ועל כן אין לעשות שימוש כאמור בכספי המימון המפלגתי". המבקר קובע כי אלו הוצאות בלתי תקינות.

קנסות בעשרות אלפי שקלים

גם על המפד"ל נמתחת ביקורת - היא כללה בחשבונותיה הוצאות נוספות בגין הבחירות המקומיות, בניגוד להנחיות, והסכום שציינה לא היה מדויק. המפד"ל, קובע המבקר, לא סגרה את חשבונות הבנק לתקופת הבחירות במועד, לא היה לה מידע מלא על הרכב יתרות הזכות שלה, והיא לא שמרה גם על קבלות לחלק מההוצאות. לכן, המבקר החליט לקנוס את המפד"ל ב-80 אלף שקלים.

הביקורת על אגודת ישראל נוגעת להוצאת כספים על פרסום מודעות למוקדי תעסוקה בשם רשות מקומית, העמדת סניפי הסיעה למכירות מוזלות של מצרכים וקבלת שירות של עורך דין לחתימת טפסים לאברכים שתורתם אומנותם.

סיעת מרצ הוציאה סכום של 5,800 שקלים על פרסום מודעת תודה לגוף מסחרי, הוצאה שלפי המבקר אינה עומדת בהגדרות החוק.

מפלגת בל"ד לא ניהלה את החשבונות שלה בהתאם להוראות, כשבין השאר נמחקו יתרות בסך 453 אלף שקלים בטענה של "שינוי שיטה חשבונאית", ללא תיעוד ואסמכתאות או מתן הסבר הולם, כך שאי אפשר לקבוע את מהימנות הרישומים. הסיעה לא סגרה את החשבונות ששימשו אותה במערכת הבחירות כפי שדורש המבקר, ולכן הדוח על החשבונות השוטפים שלה אינו חיובי.

קבלות שנעלמו, נסיעות לחו"ל ומתנות לחתונה

סיעת תע"ל מימנה בכספי מימון המפלגות נסיעה לחו"ל, כדי לקיים ישיבות ודיונים הקשורים לעבודת הסיעה בכנסת, להשתתף בכנסים "ולעזור לסטודנטים הלומדים בירדן". המבקר כותב כי בהוצאות הקשורות לסטונדטים בירדן יש משום הטבה לציבור ספציפי ומדובר בהוצאות שאינן תקינות. גם סיעת מד"ע ביצעה הוצאות שאינן תקינות - מתנות לחתונות בסך 15,800 שקלים, אך טענה כי הוצאות אלו הופסקו.

על סיעת ארץ ישראל שלנו (שמיוצגת על ידי ח"כ אחד בתוך מפלגת האיחוד הלאומי) קובע המבקר כי הדוח הכספי שלה לא כלל את כל ההוצאות ולא שיקף נכונה את מצבה הכספי. היא לא שמרה על קבלות, והוצאות בסכום של 65 אלף שקלים לא נרשמו בספרים, לכן הדוח על הסיעה גם הוא אינו חיובי. המבקר החליט לקנוס את הסיעה ב-40 אלף שקלים, 10% מהסכום המירבי אותו מוסמך המבקר לשלול.

המבקר יוסף שפירא (חדשות 2)

"על הח"כים לשנות את החוק"

שפירא מעביר ביקורת על הפרשנות הרחבה שהמפלגות מעניקות לחוק. בעוד החוק מגדיר את הכסף הציבורי ככזה שנועד להוצאות הסיעה לטובת תעמולה, פעולה וקשר עם הציבור, המפלגות משתמשות בכסף לנושאים שרחוקים מאוד מתחום הפעילות המפלגתי הראוי.

המבקר קרא מספר פעמים לשנות את החוק בנושא, אך קובע כי ידיו קשורות כל עוד המחוקקים מסרבים לעשות כן. הוא כותב כי יש למנות בגדר ההוצאות שאינן עומדות בהגדרת החוק הוצאות של סיוע למגזרים מסוימים בהתאם לאינטרסים של הסיעות, שכן אלה פוגעים בעיקרון השוויון ומהווים פתח להשפעה לא ראויה על ציבור הבוחרים. יש לזכור, כי המחוקקים הם אותם חברי הכנסת אליהם החוק מתייחס, ולכן קשה להאמין כי הוא ישונה בעתיד הקרוב.

מהליכוד נמסר בתגובה לדוח:

בנושא השיקים: "מדובר בסכומים זניחים הנעים בין 200-300 שקלים לאירועים אליהם מוזמן מנכ"ל הליכוד במסגרת עבודתו. מכיוון שהמבקר טען שזה לא תקין הפסקנו את הנוהג הזה".

בנושא הארוחה: "מדובר בארוחה שנערכה בבית ראש הממשלה לחברי הקואליציה, שעלות המנה בה אינה חורגת מהפורפורציות הרגילות. העלויות להתאמת בית ראש הממשלה לאירוע העלו את המחיר למוזמן. הליכוד סבר שמדובר בהליך תקין, בו כספים אלה ייצאו מהליכוד - אך קיבלנו את הנחיית המבקר, ולכן הארוחה השנה נעשתה בתיאום מראש עם מבקר המדינה וכללה כיבוד קל בלבד".