מבקר המדינה קונס את מופז ב-28 אלף ש"ח: "אי סדרים בגיוס כספים לפריימריז"

בדוח מבקר המדינה שפירא על הפריימריז בקדימה נכתב כי העומד בראש המפלגה לא ניהל את חשבונותיו בהתאם להוראות החוק ולהנחיות המבקר. "מופז לא שיקף בחשבונותיו את כל הוצאותיו והכנסותיו ולא דיווח על תרומות שקיבל במועדים שנקבעו בחוק", כתב המבקר, קנס את מופז ב-28 אלף ש"ח והבהיר: "נעשה בתום לב"

ח"כ שאול מופז (AP)

מבקר המדינה יוסף שפירא מפרסם היום דוח בנושא הפריימריז במפלגת "קדימה", שנערכו במרס 2012. על פי הדוח, בחשבונו של המנצח בבחירות המקדימות שאול מופז, נמצאו ליקויים בקיום הוראות חוק המפלגות והנחיות מבקר המדינה. בעקבות הממצאים, המבקר מחייב את מופז להחזיר 28 אלף שקלים לקופת המדינה. המתמודדים האחרים - ציפי לבני ואבי דיכטר - פעלו לפי החוק.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בבחירות המקדימות ניצח שאול מופז את ציפי לבני בפער גדול והפך ליו"ר המפלגה, ובהמשך לבני פרשה מהכנסת. לפני הבחירות, המועמד השלישי אבי דיכטר הודיע על פרישה מהמרוץ. המבקר מפרסם את הסכומים אותם גייסו המועמדים לצורך הפריימריז: ציפי לבני גייסה 1.59 מיליון שקלים, מופז גייס 1.62 מיליון שקלים ודיכטר, עד פרישתו, גייס 362 אלף שקלים.

על לבני ודיכטר כותב המבקר כי הם ניהלו את חשבונותיהם לפי החוק ולפי הנחיות מבקר המדינה. על מופז הוא קובע, שהוצאותיו והכנסותיו חרגו מהגבולות שנקבעו בחוק, וכי הוא לא ניהל את מערכת החשבונות שלו לפי הנחיות החוק ולפי הנחיות המבקר.

"הדברים נעשו בתום לב או העדר ניסיון"

מבקר המדינה שפירא (יצחק הררי, משרד מבקר המדינה)
"המועמד לא שיקף בחשבונותיו את כל הוצאותיו והכנסותיו, לא דיווח למבקר המדינה על תרומות שקיבל במועדים שנקבעו בחוק, נמצאו הוצאות ללא התקשרות בכתב מעבר לסכום המותר ולא היו אסמכתאות בגין חלק מהתרומות שקיבל", נכתב בדוח. "לא הוגשו לביקורת תיקי כנסים ופרסומים, ואסמכתאות בגין הוצאות על שירותים ועובדים".

עם זאת, שפירא קובע כי הדברים נעשו "בתום לב או בהיעדר ניסיון" ושהתוצאה היא כי לא ניתן היה לאמת את ההוצאות וההכנסות של מופז בפריימריז, ולקשר בין האסמכתאות שהוגשו לביקורת לבין הדוח הכספי שהגיש מופז.

שפירא מוסיף כי חלק מהחומר שמשרדו דרש הוגש באיחור ניכר. בסיום הדוח המבקר מטיל קנס לא מבוטל על מופז: "בתוקף סמכותי ובהתחשב באופי החריגה, היקפה והסברי המועמד בפניי, אני מורה לו להעביר לאוצר המדינה סך של 28 אלף שקלים".