כנסת ברשת: ישי פרש מש"ס

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת