וועדת קוצ'יק: "ריבוי של עוזרים ויועצים במשרד רה"מ"

ועדה שמונתה ע"י רה"מ נתניהו בראשות יוסי קוצ'יק ממליצה לוותר על שליטת רה"מ בחלק מהמינויים במטה, לאחר שבשנים האחרונות תפח משרד העובדים במשרד ליותר מ-900. עוד ממליצה הוועדה להרחיב את סמכויות מנכ"ל המשרד ולהגדיר מבנה חדש למשרד

נתניהו. קיצוץ במשרות האמון (חדשות 2)

הקמת מטה כלכלי-חברתי, צמצום משרות האמון והרחבת סמכויותיו של המנכ"ל המשרד - אלו הן המלצותיה העיקריות של וועדת קוצ'יק שמפרסמת היום את ממצאיה. את הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר לשעבר יוסי קוצ'יק, מינה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותפקידה הרשמי להגדיר מבנה חדש למשרד ראש הממשלה.

המטרה: "לאזן בין הצורך להבטיח את תפקודו של ראש הממשלה ומטהו ולאפשר לו למלא את משימותיו וליישם את מדיניותו באופן מיטבי, לבין הצורך לשמור על מקצועיותו, יעילותו ועצמאותו של השירות הציבורי בישראל", נכתב בדוח.

על פי הוועדה יש להקים מטה כלכלי-חברתי בתוך משרד ראש הממשלה, בראשות מנכ"ל, וזאת כדי לאפשר לראש הממשלה להתפנות באופן שוטף לפעילות המדינית-ביטחונית הלוקחת את רוב זמנו. כיום, כך נטען בדו"ח, סובלת המדיניות הכלכלית של ישראל מחוסר התיאום בתחום הזה: "המפגש בין מדיניות הטווח הבינוני והארוך לבין מדיניות הטווח הקצר הוא רופף ואקראי ואין הטמעה מספקת של תוכניות לטווח ארוך לתוך תוכנית העבודה הכוללת של הממשלה".

תחום רגיש שבו עסקה הוועדה הוא התפקידים המוגדרים כ"משרות אמון", שבמהלך השנים הלך ותפח מספרן לעשרות. לפי הדו"ח: "מטה ראש הממשלה מאופיין בריבוי של עוזרים ויועצים אשר כפיפותם הניהולית והמקצועית אינה ברורה, תחומי עיסוקם אינם מוגדרים והטעם הענייני להעסיקם במשרות אמון, אינו לחלוטין ברור". עוד מצוין בדו"ח כי: "הכישורים המקצועיים של חלק מן המועסקים במשרות אמון, אינם בהלימה לדרישות התפקיד ולגודל האחריות המוטלת עליהם", חלק מאותם מועסקים אף לא מועסקים בתפקיד לשמו הם יועדו". למרות זאת מדגיש כי מספר האנשים המועסקים במשרד ראש הממשלה אינו מופרז אך "אינו מוקצה ביעילות".

לקצץ במספר משרות האמון

המלצת הועדה היא להוריד את מספר משרות האמון במשרד מ-56 ל-25. מספר התקנים יישאר על כנו, אך חלקן יהפכו למשרות אמון תחת מנכ"ל המשרד או אצל האגפים האחרים. תפקידים במעגל הראשון הכפופים לראש הממשלה כמו ראש הלשכה, מזכיר הממשלה, מנכ"ל המשרד, ראש מערך ההסברה והדוברות, ראש המטה לביטחון לאומי וראש המועצה הלאומית כלכלית יכללו במשרות אמון וייבחרו ישירות על ידי ראש הממשלה, אולם מינויים יהיה טעון בדיקת ועדה לבחינת מינויים.

עוד ממליץ קוצ'יק כי למנכ"ל משרד ראש הממשלה יינתנו סמכויות רחבות יותר בכל הקשור למחלוקות בין משרדיות, שהוא אמור לטפל בהן בשם ראש הממשלה: "יוסף סעיף הקובע כי מחלוקות בין משרדיות, בהן הוסמך מנכ"ל משרד ראש הממשלה, על ידי הממשלה להכריע, תקבלנה תוקף של ועדת שרים".

המלצה נוספת של הועדה היא תקופת חפיפה בין ממשלות, כאשר ישנה תחלופה של עובדים רבים בבת אחת. על כן ממליצה ועדת קוצ'יק על פרק זמן בן 45 ימים שבו בעלי משרות מסוימים במשרד ראש הממשלה יישארו עד שראש הממשלה הנכנס ישחררם מתפקידם.

 רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת