מחטף: מעון מסובסד ללא קשר לשכר

בניגוד להמלצות ועדת טרכטנברג, שאומצו על ידי הממשלה, הוחלט לבטל את סעיף ההשתכרות ולא להעמידו כתנאי לקבלת מעונות מסובסדים לילדים בגילאי 3-9. השר מיסז'ניקוב (ישראל ביתנו) כינה את ההחלטה "מחטף" והגיש ערר נגדה. "ההחלטה ממשיכה את העדפה הקיימת לאוכלוסיות שאינן נותנות את חלקן", אמר בפנייה לרה"מ

הסבסוד לא יינתן בעדיפות לעובדים. אילוסטר (חדשות 2)

רגע לפני החג ביטל הקבינט החברתי-כלכלי סעיף של מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי בסבסוד מעונות יום ומסגרות חינוך לגילאי 3-9. ביום שני שעבר התכנסו חברי ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה במטרה לאשר סבסוד מסגרות חינוך ומעונות יום לגילאי 3-9, אלא שההחלטה שהתקבלה תיקנה את החלטת הממשלה ליישם את דוח ועדת טרכטנברג, וקבעה שעמידת הורי הילד במבחן התעסוקה, לא תהיה תנאי מקדמי לקבלת הסבסוד הממשלתי. משמעות ההחלטה היא שהורים ממעמד הביניים, שעובדים למחייתם ומשלמים מסים, לא יזכו לעדיפות בסבסוד מעונות על פני אחרים באוכלוסיה שאינם עובדים.

שר התיירות סטס מיסז׳ניקוב (ישראל ביתנו) פנה הבוקר במכתב לראש הממשלה בדרישה לבטל את ההחלטה שאותן מכנה מיסז'ניקוב "מחטף". בנוסף, הגיש שר התיירות ערר על ההחלטה והוא דורש להביאה להכרעת הממשלה באופן מיידי. "ברצוני להביא לידיעתך כי החלטת ועדת השרים בראשותך, סותרת במפורש את דו"ח ועדת טרכטנברג, סותרת את מדיניות הממשלה בראשותך, ואף סותרת את הסכם ההבנות בינך לבין סיעת "ישראל ביתנו", שעניינם מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לקבלת הסבסוד", כתב מיסז'ניקוב לראש הממשלה.

"המחאה שהתרחשה בקיץ שעבר, ורוחה עדיין שורה במערכת החברתית, הכלכלית והפוליטית, ביקשה לשנות את סדרי העדיפויות ואת הקריטריונים לחלוקה במדינת ישראל. ההחלטה, על פי הנוסח שאושר בוועדת השרים, ממשיכה את העדפה הקיימת לאוכלוסיות שאינן נותנות את חלקן, אינן משתתפות באופן מלא בכוח העבודה ואינן תורמות לפיתוחה ולשגשוגה של מדינת ישראל. למותר לציין כי ההחלטה ממשיכה את הפגיעה במעמד הביניים, במעמד היצרני העובד והמקיים את כל חובותיו למדינה", הוסיף שר התיירות במכתבו שבו הוא דורש להביא את הערר לדיון בישיבת הממשלה הקרובה "על מנת לשנות החלטה אומללה זו".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת