כנסת ברשת: נולדו בחירות 2015

ירון אברהם עם מיטב הפוליטיקה מהרשת