כך מייעץ השר לאסירים ביטחוניים

שר המשפטים הוא איש מרכזי בהחלטה על אישור חנינות ולא אמור לייעץ לאסירים כיצד לשפר את סיכוייהם, אבל זה בדיוק מה שעשה השר יעקב נאמן. האסירים המדוברים הם יהודים שרצחו ערבים, ונאמן תדרך אישית את הנציגים שלהם. כך זה נשמע

איזה אסיר לא רוצה לקבל יעוץ חינם מפרקליט צמרת שהוא גם שר המשפטים? זה מה שקרה לאסירים ביטחוניים שנאשמו בהרג ערבים. בקלטות שתיעדו פגישה בין משפחות שכולות עם שר נאמן, נשמע השר מספק עצות ממשיות למשפחות פעילי הימין כיצד לקדם את שחרורם.

בהקלטות, שהובאו הערב לראשונה במהדורה המרכזית, נשמע השר - שמסרב לדבר עם עיתונאים - מרבה דווקא בעצות למשפחות הפעילים. למרות זאת, הם מצדם מביעים חשש שיש פער בין מה שהשר נאמן אומר לבין מה שהוא עושה בפועל. לטענתם, מדובר במס שפתיים שישמור את האהדה כלפיו מצד הציבור הקיצוני. כך נשמעו "התדרוך" שקיבלו:

פעיל: "אנחנו עוסקים עכשיו בנושא של האסירים היהודיים."
נאמן: "אסירים יהודיים, יפה מאוד."
פעיל: "איך משחררים אותם?"
נאמן: "אני נתתי כבר את הפתרונות. לצערי הרב פועלים בניגוד
לעצה שנתתי, וזה מחבל בעניין.
פעיל: מה ביקשת?
נאמן: "אמרתי שתוגש בקשה נפרדת בשם כל אחד ולא בקשה "חוננו" ושמוננו וגוננו וגולנו. בקשה נפרדת עם נימוקים לגבי כל  אחד,וככה אפשר יהיה לדון בזה. בסדר, אז בקשות בנפרד אנחנו דנים בהם".
נאמן: "אמרתי בקשות עם נימוקים אישיים לגבי כל אחד כדי שאפשר יהיה לגלגל את זה לנשיא. הנשיא צריך להחליט בנושא הזה ואני אאשר כל חתימה של הנשיא. 
  אמרתי את זה בצורה מאוד ברורה."
פעיל: "ככה זה היה גם אצל הערבים?" (בעסקת שליט ע.ס.)
נאמן: "לא זה לא היה ככה אצל הערבים. אצל הערבים הייתה החלטה מדינית. אתם רוצים שנעביר את זה להחלטה מדינית? יהיה בג"צ. למה אתם עושים את זה, את הטעויות? נותנים לכם הדרכה איך לעשות כדי לפתור את הבעיה. כל אחד עם הנימוקים שלו."
פעיל: "אומרים שנשיא המדינה ייתן את האור הירוק."
נאמן: "נשיא המדינה צריך לתת חתימה לא אור ירוק, אור ירוק יש ברחוב."
פעיל: "נשיא המדינה אמר מכמה כיוונים שאם כבודו ייתן את החתימה הוא לא זה שיסרב."
נאמן: "סליחה, על פי החוק אני מאשר חתימה של נשיא המדינה, כל חתימה שהנשיא יחתום אני אחתום, אני אאשר את החתימה. הוא יודע שיש המלצות לגבי כל אחד. צריך לפרט את ההמלצות, כל תיק ולכן צריכים בקשות אינדיבידואליות. רק ככה זה הולך.

נאמן: "אני נתתי את העצה הזו כבר לפני ארבעה שבועות."
פעיל: "עזר ויצמן נתן את הכל בבת אחת, הקלים והקשים ביחד."
נאמן: "בסדר, אז תפנה לעזר ויצמן."
פעיל: "עזר ויצמן איננו. עם מי צריך לשבת?"
נאמן: "מחלקת החנינות. אם הבאתם את כל הפרטים זה יבוא לשולחן שלי."
פעיל: "היא אמרה שזה על השולחן שלך."
נאמן: "זה לא על השולחן שלי. שיבוא אליי אני מיד אטפל בזה יש אצלי איסור "בל תלין", שום תיק לא לן אצלי יותר מלילה אחד."
פעיל: "טוב, בשורות טובות."
נאמן: "כל טוב, בהצלחה."

ממשרד המשפטים נמסר כי "כל פנייה לשר המשפטים בנושא חנינה נבחנת על ידי הגורמים המקצועיים במשרד". מארגון "חוננו" נמסר כי "למרות אכזבתנו מהבטחות השר, אין זה ראוי לצטט משיחות אישיות. את מה שיש לנו להגיד ויש לנו הרבה, נאמר למקבלי ההחלטות".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת