האם התקשורת נוטה לימין או לשמאל?

כנס אילת לעיתונות 2011: על סיקור הפוליטיקה בישראל