זכות המשפחה לפרטיות קודמת לכל

חזרתו של גלעד שליט לארץ היא אחד האירועים החשובים והמסוקרים של השנים האחרונות, אבל זו לא סיבה לכך שהתקשורת באמת תהיה נוכחת במהלך הרגעים הללו. הזכות והרצון של בני המשפחה לשמור על פרטיותם - גוברת על זכות הציבור לדעת מהו מצבו הרפואי של החייל החטוף בזמן אמת

חיים זיסוביץ', אוניברסיטת בר-אילן (חדשות 2)

מאז פרסום הידיעה על העסקה לשחרור גלעד שליט, עוקבים כלי התקשורת אחרי המשפחה ומדווחים על כל ענף דקל המפונה מחצר הבית ועל כל פריט שיוכנס לתיק הרחצה שיימסר לו בשובו. אבל בכך לא די. התקשורת מבקשת לצלם את רגעי האיחוד של גלעד שליט עם משפחתו, למרות התנגדות המשפחה. לבקשה זו יש בפי התקשורת גם נימוקים טובים מדוע צריך להניח לה לעשות את מה שממילא היא עושה.

ראשית, "לתקשורת יש חלק לא מבוטל בגיבוש דעת הקהל בעד העסקה". כלומר, העובדה שהתקשורת נרתמה למסע של משפחת שליט למען שחרורו של גלעד, הופכת אותה לשוות זכויות למשפחה. יואיל נא גלעד ליפול גם על צווארנו. גם לנו יש חלק בשחרורו.

את הטיעון הזה ראוי לדחות. במקרה הטוב, מילאה התקשורת את תפקידה בסיקור אינטנסיבי של פרשת שליט. במקרה הפחות טוב, מעלה התקשורת בתפקידה ותחת לסקר את הסוגיה על כל היבטיה, היא התגייסה למסע תעמולה. אם כך ואם כך, אם היה הסיקור מקצועי ואם לאו, התקשורת לא קנתה לה כרטיס כניסה לביתה של המשפחה בכל עת שתחפוץ בכך.

גם חברי המטה למען שחרורו של גלעד, שלא משו מהאוהל ועמלו קשה להביא לשחרורו, אפילו הם לא מבקשים לעצמם את הזכות ליפול על צוואריו של החייל השב משבי.

נימוק אחר שמעלה העיתונות "זה לא אנושי להוביל חמש שנים את הציבור לרגע הזה, וברגע השחרור לומר לתקשורת "דום שתיקה". יש בטיעון הזה מידה נאה של כנות. זה לא אנושי לצפות מהתקשורת לגלות איפוק ברגע השיא של הדרמה. ובכן, אולי זה לא אנושי לצפות מעיתונאים לסקר אירוע ולהרפות דווקא כשהוא מגיע לשיאו, אבל זה בהחלט אנושי להניח למשפחה בשעה שאין פרטית ממנה.

והנימוק האחרון הוא מן הסוג שהעיתונות אוהבת מאד את השימוש בו: זה לא אנחנו - זה אתם, הציבור. זו לא המציצנות שלנו ולא התחרותיות, אנחנו רק שליחייך, מצטנעת התקשורת לפני הציבור. "מגיע לציבור להיות חלק מהשמחה, שכן הוא משלם מחיר כבד על שחרורו של שליט", הסבירה כתבת בכירה, כאילו מדובר בפרס ניחומים לציבור על מחיר העסקה.

ראויה הכתבת להערכה על כנותה, אבל אין שום חובה להסכים איתה. מאבקה של משפחת שליט למען בנה, גלעד, אומנם התנהל בתקשורת, אבל בכך לא הפקירה המשפחה את פרטיותה. זכותה של המשפחה לפרטיות קודמת לזכותו של הציבור לדעת מה מצבו של גלעד. ובכלל, זכותו של הציבור לדעת מה מצבו של החייל ששוחרר מהשבי לא תיפגע אם המידע לא יימסר בשידור חי ואם לא יהיה תיעוד מצולם של הרגע הנפלא של האיחוד עם בני משפחתו.

הכותב הוא ראש היחידה לתקשורת בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן ויועץ תקשורת.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת