משבר הבריאות: נתניהו בניגוד עניינים

חזרת המדינה לבית המשפט בבקשה להוציא צווי מניעה כנגד רופאים שהגישו מכתבי התפטרות כדין, הינו צעד חסר תקדים. צעד שאינו ראוי מבחינה מוסרית, ושיש בו פגיעה קשה בעקרונות היסוד של מדינת ישראל. זו הפעם הראשונה שבמדינת ישראל אין שר בריאות במשרה מלאה ערב משבר חסר תקדים במערכת הבריאות

עו"ד עדי ניב-יגודה. "ניגוד עניינים" (חדשות 2)

אין ספק שיש לברך על הפגישה שהתקיימה אתמול בין ראש הממשלה, נציגי המתמחים ונציגי האוצר - ואולם הפגישה זו הגיעה מאוחר מידי, והציעה מעט מדי עד לא כלום. עדות לכך ניתן לראות בהחלטת מתמחים רבים לדחות את הצעת ראש הממשלה, ולהתפטר כבר מחר בבוקר.

אדגיש כי בקשתו של ראש הממשלה לעכב את מכתבי ההתפטרות במטרה ללמוד את הדברים ראויה היא, אולם העיתוי הוא שהופך אותה ללא סבירה. תמוהה שרק כעת, לאחר חודשים ארוכים של משבר, מבקש שר הבריאות ימים נוספים על מנת ללמוד את הנושא.

חרף העובדה שמשרד הבריאות הוא מהגדולים והחשובים שבמשרדי הממשלה, המשבר הנוכחי במערכת הבריאות מדגיש את פיחות במעמדו - ביטוי ממשי לכך הוא העדר שר בריאות במשרה מלאה. שר שמתפקידו הראשוני הוא לייצג את מערכת הבריאות על רבדיה השונים, ובפרט במצבי משבר חסרי תקדים מסוג שמערכת הבריאות חווה בימים אלו.

בהיעדר שר בריאות במשרה מלאה נחלש גם מעמדו הפוליטי של משרד הבריאות למול משרדי הממשלה השונים, ובראשם משרד האוצר. למרות המאמצים המושקעים לפתרון המשבר מצד קברניטי משרד הבריאות, מבחינה פוליטית וחוקית כוחו של סגן שר קטן משל יתר השרים. משהחליט ראש הממשלה לכהן גם כשר הבריאות הוא הנושא באחריות לפעולות המשרד, ומכאן גם צומחת חובתו הציבורית להשקיע את מיטב מרצו וזמנו למציאת פתרון מהיר ואמיתי.

הפיתרון - רק בדיאלוג אמיתי ואינטנסיבי

בנוסף, המשבר הנוכחי שב ומעורר את החשש שראש הממשלה מצוי במצב של ניגוד עניינים מעצם היותו גם השר לאסטרטגיה כלכלית. שהרי בתפקידו כשר לאסטרטגיה כלכלית לוקח ראש הממשלה חלק פעיל בפעולות משרד האוצר. מצב עניינים ייחודי זה מעורר קשיים משפטיים ומנהליים, כמו גם מעמיד בספק את יכולתו של ראש הממשלה למלא את תפקידו המיניסטריאלי כשר בריאות, ולייצג נאמנה את האינטרס של מערכת הבריאות.

פיתרון אשר לא צריך להיות באמצעות כלים משפטיים או בהרתעה, אלא באמצעות דיאלוג אמיתי ואינטנסיבי. חזרת המדינה לבית המשפט בבקשה להוציא צווי מניעה כנגד רופאים שהגישו מכתבי התפטרות כדין, הינו צעד חסר תקדים. צעד שאינו ראוי מבחינה מוסרית, ושיש בו פגיעה קשה בעקרונות היסוד של מדינת ישראל.

אין זו הפעם הראשונה בישראל שבראש משרד הבריאות עומד סגן שר - אולם זו הפעם הראשונה שבמדינת ישראל אין שר בריאות במשרה מלאה ערב משבר חסר תקדים במערכת הבריאות. במידה ומכתבי ההתפטרות של הרופאים יכנסו לתוקף עלולה מערכת הבריאות למצוא עצמה באי ספיקה תוך זמן קצר, וזאת עד כדי פגיעה קשה בציבור המטופלים.

עו"ד עדי ניב-יגודה הוא מגשר ומרצה למשפט רפואי באוניברסיטת תל אביב ובמכללות למשפטים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת